Infrastruktura i rolnictwo
W Starym Kramsku znajduje się lokalna stacja wodociągowa, która dostarcza wodę wszystkim mieszkańcom wsi oraz turystom. W 2010 roku zakończono budowę sieci kanalizacyjnej. Obecnie wieś jest prawie w całości skanalizowana i zwodociągowana. Zasilanie energetyczne odbywa się z lokalnej stacji transformatorowej, której właścicielem są Zielonogórskie Zakłady Energetyczne – Rejon w Wolsztynie. Na terenie wsi Stare Kramsko znajduje się 18 gospodarstw rolnych, specjalizujących się w uprawie zbóż, roślin okopowych oraz hodowli bydła mlecznego i mięsnego, a także trzody chlewnej.

Związki i stowarzyszenia
Na terenie Starego Kramska funkcjonują:

- Koło Gospodyń Wiejskich
- Ochotnicza Straż Pożarna
- Rada Sołecka
- Grupa Odnowy Wsi
- Grupa Caritas – Oddział Parafialny
Wszystkie te organizacje działają aktywnie i zgodnie z przyjętymi statutami.
W Starym Kramsku prężnie funkcjonuje, od 1927 roku, Ochotnicza Straż Pożarna.
W 2007 roku została wybudowana remiza strażacka. W nowym obiekcie pojawił się, w marcu 2008 roku, wcześniej eksploatowany samochód strażacki.
Ponadto we wsi, od 55 lat, aktywnie działa Koło Gospodyń Wiejskich, organizując różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, rodzinne, spotkania integrujące mieszkańców. Ponadto w ostatnich miesiącach odbywają się zajęcia gimnastyczne dla pań dbających o swój stan zdrowia i kondycję fizyczną. Zarząd KGW organizuje również pielgrzymki i wycieczki w różne ciekawe zakątki Polski. Panie zawsze chętnie niosą pomoc słabszym i poszkodowanym. Przykładem jest powódź w 1997 roku. Przez cały czas rwania żywiołu, członkinie Koła z poświęceniem przygotowywały posiłki, które następnie dowoziły dla osób umacniających wały przeciwpowodziowe w miejscowościach Przewóz i Ledno .

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK