Wody powierzchniowe
Największym zbiornikiem wód powierzchniowych w obrębie wsi jest Jezioro Wojnowskie, połączone z rzeką Leniwą Obrą i posiadające system rowów melioracyjnych. Charakterystyczną cechą jeziora jest to, że przepływające wody Leniwej Obry oddziaływują bezpośrednio na południową część jeziora, powodując w niej częstszą wymianę wody. Jezioro Wojnowskie (zachodnie), położone jest w I podstrefie ścisłej ochrony ujęcia wody pitnej dla miasta Zielona Góra, zlokalizowanego na rzece Obrzycy.

Gleby
Ogólna powierzchnia obrębu geodezyjnego wsi Stare Kramsko wynosi 505,77 ha, w tym grunty orne stanowią 413,29 ha.

Drogi
Przez wieś przebiega droga powiatowa, łącząca Wojnowo, Stare Kramsko i Kolesin. Drogi gruntowe, gminne oraz dojazdowe do pól są na bieżąco modernizowane i naprawiane. Łączna długość wszystkich dróg wynosi 19,19 km.

Osobliwości kulturowe

Na terenie Starego Kramska znajduje się zabytkowa dzwonnica, którą wybudowano w 1929r. Ufundowali ją mieszkańcy wsi – Maria i Walenty Kubikowie. Służyła do ostrzegania przed kataklizmami jak pożar, powódź czy gradobicie oraz informowała biciem dzwonów o śmierci kogoś z mieszkańców. Została umieszczona w rejestrze zabytków pod numerem 1848. Dwukrotnie dokonywano jej renowacji - w 1968 roku i w 2003 roku. Nadal pełni swe funkcje i służy mieszkańcom Starego Kramska.
Ponadto wieś posiada wiele kapliczek i krzyży przydrożnych.
Charakterystyczne dla wsi są obchodzone corocznie „Dni Krzyżowe”. Są to piesze pielgrzymki do kapliczek przydrożnych położonych na terenie parafii. Są to trzy szczególne dni. Każdego dnia, uczestnicząc w procesji, modlimy się o stosowną pogodę, dobre urodzaje i zdrowie dla rolników.

Święta, odpusty, pielgrzymki
Na uwagę zasługują organizowane co roku pielgrzymki do Wielenia, Lichenia oraz do Częstochowy.
Ponadto w miesiącu wrześniu parafia nowokramska, a więc i mieszkańcy Starego Kramska, obchodzą odpust parafialny połączony z dożynkami kościelnymi, dziękując Bogu za zebrane plony.

Tradycje, obrzędy, gwara
Stare Kramsko wyróżnia specyficzny dialekt gwary kramskiej, kształtowany przez lata. Można by tu wymieniać bardzo długo, ale przedstawimy tylko wybrane nazewnictwa gwarowe:

- wymborek - wiadro
- koło - rower
- sklep - piwnica
- świentejanki - porzeczki
- źdźybko - trochę
- alkież - pokój przy kuchni
- po zapłociu - za ogrodem
- knypsać - robić zdjęcia
- zaryglować wrota - zakluczyć bramę
- śtupanie - cerowanie
- śturleje - wyboje ( na drodze )
- póć tu - choć tutaj ( podejdź do mnie )
- pochynterowune - pogięte
Na wyróżnienie zasługują również dawne zawody wykonywane przez miejscowych mieszkańców. Byli to – rybak, szewc, kowal, rzeźnik. Swoją ciężką pracą przyczynili się do budowania dzisiejszego wizerunku wsi. Cieszyli się dużym uznaniem i szacunkiem dawnej społeczności.

Najważniejszą i kultywowaną tradycją, sięgającą swymi korzeniami XIX wieku, jest gra na koźle weselnym – dudowym instrumencie muzycznym. Przed wojną istniała kapela koźlarska, która występowała na weselach i zabawach wiejskich. Obecnie zajęcia nauki gry na tym instrumencie prowadzone są w szkole .
Inne specyficzne tradycje i obrzędy to piórnica, czyli darcie pierza gęsiego w długie zimowe wieczory, obchody nocy świętojańskiej, spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki oraz dożynki – Święto Plonów. Większość spotkań uświetnia potrawami Koło Gospodyń Wiejskich (KGW), słynące w okolicy z serwowania wyśmienitych dań.
Do tradycji możemy zaliczyć organizowane przez KGW, Radę Sołecką, Ochotniczą Straż Pożarną (OSP) zabawy andrzejkowe, sylwestrowe i karnawałowe, mające na celu pozyskanie dodatkowych środków na rzecz wsi.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK