Zakład Fizjoterapii przy SP ZOZ w Sulechowie zaprasza do skorzystania z usług rehabilitacyjnych w ramach projektu współfinansowanego z funduszy europejskich
Jak skorzystać z projektu?
Wystarczy być:
• mieszkańcem powiatu zielonogórskiego lub świebodzińskiego
• osobą pracującą lub poszukującą pracy
Gdzie się zgłosić?
• do Zakładu Fizjoterapii przy al. Niepodległości 19 w Sulechowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30, tel. 797 606 277
W jakim celu?
• by skorzystać z bezpłatnych zabiegów w terminie nie dłuższym niż 4 tyg od zgłoszenia
• by nie musieć rezygnować z pracy z powodu bólu

Szanowni Państwo,

W związku z wdrażanym przez  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programem Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie”, którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, poniżej przesyłamy Państwu, do wykorzystania, linki ułatwiające dostęp do opisu Programu i związanej z nim dokumentacji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze:

https://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-cieple

 

W tym miejscu pragniemy przypomnieć, iż Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu lokalu mieszkalnego albo podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane: demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła (wyłącznie w przypadku wymiany źródła ciepła); zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym, zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym, dokumentacja projektowa.

Nadmieniamy, iż zakres Szczegółowy Programu Priorytetowego przewiduje trzy poziomy dofinansowania:

  1. Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 120 000,00 zł;
  2. Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, Beneficjentem końcowym jest osoba, która łącznie spełnia warunki określone w Części 2) Programu Priorytetowego;
  3. Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania, Beneficjentem końcowym jest osoba, która łącznie spełnia warunki określone w Części 3) Programu Priorytetowego.

Przypominamy, iż koszty kwalifikowane dla poszczególnych grup beneficjentów końcowych zostały określone w załączniku nr 1 do programu.

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”

Departamnet Beneficjenta Indywidualnego

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa, Polska

www.nfosigw.gov.pl

 

Ostrzeżenie! Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie wydała komunikat o wprowadzeniu na terenach leśnych woj. lubuskiego III (najwyższego) stopnia zagrożenia pożarowego. Apeluje się o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych.

Urząd Miejski w Babimoście informuje, że z uwagi na rozpoczęcie robót związanych z przebudową drogi gminnej nr 000117F w miejscowości Zdzisław nastąpi zmiana organizacji ruchu w miejscowości Zdzisław obowiązująca od 20.06.2022 r. do 20.10.2022 r. Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do wprowadzonego na terenie budowy tymczasowego oznakowania.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK