4. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

gmina babimost

Pomoc dla Ukrainy

20. UWAGA! Nie przekazuj i nie upubliczniaj zdjęć, filmów i informacji

19.Informacje dla uchodźców z Ukrainy

18. Materiały informacyjne dotyczące możliwości wyjazdu ukraińskich uchodźców do Wielkiej Brytanii

- wersja ukraińska
pobierz 1
pobierz 2

-wersja angielska
pobierz 1
pobierz 2

17. Od soboty wnioski o 500+ w języku ukraińskim – lubuskie ZUS otwarte w weekend

16. Film instruktażowy dla obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL, Profil Zaufany oraz aplikacja mObywatel

15. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

14. Ulotki informacyjne

- wersja ukraińska

- wersja polska

- wersja angielska

13. Pomoc małoletnim uchodźcom z chorobami onkologicznymi i hematologicznymi

12. Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

11. Informacje dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi:

- wersja ukraińska

- wersja polska

- wersja angielska

10.OC graniczne lub zielona karta dla obywateli Ukrainy wjeżdżających na teren Polski

9. Osoby wyrażające chęć przyjęcia do własnych domów uchodźców z Ukrainy prosimy o kontakt pod numerem telefonu 683513873 lub 669070400.

8.Pomoc dla niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy

7. Informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski
- Wersja ukraińska

- Wersja polska
- Wersja angielska

6.Pomagamy nadal – zbiórka !!!

5.Zbiórka dla Ukrainy

4. Pomoc humanitarna dla uchodźców

3. Komunikat na temat pomocy dla osób przekraczających granicę Polski uciekających przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie
-Wersja ukraińska

-Wersja polska 

-Wersja angielska

2. Informacja dla uchodźców z Ukrainy

1. Pomoc humanitarna

Informacja o naborze 1/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 - premia w wysokości 70 tys. zł na Podejmowanie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje o naborze nr 1/2022 dostępne na stronie:

https://lgdrk.pl/index.php/858-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-1-2022

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urząd Miejski w Babimoście

Urząd Miejski w Babimoście zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urząd Miejski w Babimoście.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-04-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niedostępna cyfrowo
 • Wynik
 • 3.2/10
 • Analizowany serwis nie spełnia kryteriów dostępności.
 • Ilość testów: 5 Zaliczone: 2 Niezaliczone: 3

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Krasińska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 683513877

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Babimoście
 • Adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 683513877

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Babimoście, ul. Rynek 3, 66-110 Babimost
Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
Główne wejście do budynku Urzędu Miasta jest bezprogowe z poziomu chodnika.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W holu głównym po lewej stronie znajduje się punkt informacyjny, w którym udzielana jest pomoc osobom z niepełnosprawnością.
W budynku nie ma windy i platformy przyschodowej.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.
Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego wydziału/oddziału.
Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Przed budynkiem Urzędu Miasta wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK