Place i miejsca publicznych spotkań
W sołectwie znajdują się miejsca, w których mogą się spotkać dzieci, młodzież jak i dorośli. Najmłodsi spędzają czas na placu zabaw, który integruje i pobudza do wspólnych zabaw. Młodzież spotyka się w świetlicy wiejskiej, do której Rada Sołecka zakupiła z własnych środków nowy stół do pin ponga oraz piłkarzyki. Jest to również miejsce, w którym corocznie spotyka się cała społeczność wiejska na święconce.
Z kolei najstarsi mieszkańcy sołectwa jak i okolicznych miejscowości odwiedzają Karczmę Taberska,Karczma Agrotabera znajdującą się w sąsiedniej wiosce na terenie gospodarstwa agroturystycznego AgroTabera, która słynie z tradycyjnej polskiej gościnności. Odwiedzający to miejsce mają możliwość skosztowania niezwykłych w smaku regionalnych potraw przyrządzanych na wiele sposobów. Gospodarze zapewniają doskonałą zabawę poprzez organizacje m. in.: biesiad, kuligów, wycieczek „Wozem Tabery”, które są niezwykłą przygodą dla młodszych gości. W miejscu tym można zorganizować różnorodne przyjęcia, spotkania towarzyskie i w gronie rodzinnym.
W 2011 roku gruntownie wyremontowano i zmodernizowano świetlicę wiejską w Kolesinie. Zakres prac obejmował :

- dobudowę pomieszczenia kuchennego i sanitariatów
- dobudowanie drugiego wejścia wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych
- wykonanie docieplenia i elewacji na dobudowanej części budynku
- wymianę stolarki drzwiowej
- rozwinięcie instalacji elektrycznej, wodociągowej, gazowej i sanitarnej
- wykonanie wentylacji
- odnowienie pomieszczeń
- zakup wyposażenia kuchennego w tym przemysłowego zlewu, okapu, kuchenki elektryczno-gazowej i szafek kuchennych.

Szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne
Miejscowość Kolesin leży na trasie Szlaku Koźlarskiego im. Tomasza i Walentego Brudłów, którego ideą jest ochrona dziedzictwa kulturowego południowych rubieży Regionu Kozła, położonych w południowo-zachodniej Wielkopolsce, na pograniczu woj. wielkopolskiego i lubuskiego. Wyróżnikiem tego szlaku jest instrument muzyczny z rodziny dud, zwany kozłem – skąd też nazwa regionu. Celem jest prezentacja i : Strona internetowa Konkursu Muzyki Ludowej w Kopanicypopularyzacja tradycji kultury ludowej regionu kozła, licznych śladów walk powstańczych o zachowanie polskości oraz różnorodnych walorów turystycznych i przyrodniczych.
Trasa Szlaku Koźlarskiego:
Kopanica – Mała Wieś – Wąchabno – Linie – Wojnowo – Stare Kramsko – Kolesin – Nowe Kramsko – Laski – Podmokle Małe

Gospodarstwa rolne
Na terenie wsi Kolesin i Janowiec znajduje się łącznie 69 gospodarstw domowych, w tym 40 gospodarstw rolnych o zróżnicowanej powierzchni, należących do tutejszej społeczności i mieszkańców pobliskich miejscowości, z czego 29 stanowi gospodarstwa rolne specjalizujące się m.in. w uprawie zbóż, roślin okopowych oraz hodowli bydła mlecznego i mięsnego, a także trzody chlewnej.
Najwięcej gospodarstw rolnych, bo aż 21, jest o powierzchni od 1 do 5 ha, co stanowi ponad 50%. Najmniejszy odsetek stanowią gospodarstwa największe, czyli
o powierzchni powyżej 10 ha.

Użytkowanie gruntów
Ogólna powierzchnia obrębu sołectwa Kolesin wynosi: 584,89 ha w tym:
- grunty orne: 370,42 ha

- łąki i pastwiska: 40,44 ha
- lasy: 111,34 ha
- drogi: 21,22 ha
- pozostałe : 29,55 ha
Dominujący udział zajmują grunty orne, które stanowią aż 76 % wszystkich gruntów, następnie łąki i pastwiska oraz lasy. Niewielki udział stanowią nieużytki, grunty dzierżawione oraz pozostałe.

Należy również wspomnieć, że sołectwo posiada 19,8 ha gruntów zmeliorowanych oraz 2600 mb rowów. Przeprowadzone zabiegi melioracyjne miały na celu polepszenie żyzności gleby, poprzez odpowiednie osuszanie i nawadnianie gruntów.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK