Gleby
Ogólna powierzchnia obrębu geodezyjnego sołectwa Kolesin wynosi 313,94 ha, w tym 237 ha gruntów ornych. Charakterystykę i podział gleb ułatwia systematyka, która wprowadza klasyfikację z uwzględnieniem przyczyn powstawania i podobieństw określonych jednostek glebowych. Systematyka czy klasyfikacja gleb powinna uwypuklać genezę ich powstawania, a poza tym zawierać ocenę przydatności i wartości użytkowej gleby. W obrębie gruntów ornych wydziela się 9 klas bonitacyjnych, oznaczonych symbolami: I, II, III a, III b, IV a, IV b, V, VI i VI Rz, jednakże w sołectwie możemy wyróżnić tylko 6 klas. Są to:
- gleby klasy III (a i b) - gleby orne średnio dobre,
- gleby klasy IV (a i b) - gleby orne średnie,
- gleby klasy V - gleby orne słabe,
- gleby klasy VI - gleby orne najsłabsze.
W sołectwie łąki i pastwiska zajmują obszar 35,34 ha. Są one usystematyzowane
w 3 klasach, a mianowicie w IV, V oraz VI.

Zasoby naturalne
Na terenie sołectwa występują tylko surowce skalne, takie jak: piasek, glina oraz żwir.

Drogi
Przez miejscowość Kolesin przebiegają dwie główne drogi: wojewódzka nr 304 relacji Okunin – Nowe Kramsko – Babimost – Kosieczyn, przy której znajduje się również Janowiec, oraz powiatowa nr 1191F relacji Kolesin – Stare Kramsko – Wojnowo. Sieć komunikacji w miejscowości ułatwiają również drogi gminne, które są drogami gruntowymi umożliwiającymi dojazdy do posesji i pól pobliskich gospodarzy. Taki układ dróg pozwala na bezproblemową łączność z sąsiadującymi miejscowościami
i miastami.
Sołectwo może się również poszczycić dobrą komunikacją autobusową, ponieważ obsługuję ją kilku przewoźników. Autobusy jeżdżą co 1,5-2 godziny, co bardzo ułatwia osobom niezmotoryzowanym dotarcie do Babimostu, Wolsztyna czy też Sulechowa i Zielonej Góry.

Środowisko kulturowe
W centrum miejscowości (na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogami powiatowymi) znajduję się Leśniczówka oraz figura Świętego Antoniego. Historia kaplicy sięga lat powojennych, kiedy w latach pięćdziesiątych repatrianci osiedlając się w miejscowości zapragnęli, by jakiś patron nad nimi czuwał iKapliczka Świętego Antoniego miał ich w opiece. Spośród wielu został wybrany Św. Antoni, który sprawował nad nimi opiekę na kresach. Repatrianci w ramach podziękowań za cudowne ocalenie i szczęśliwe dotarcie na ziemie polskie z własnych środków sfinansowali i wybudowali kapliczkę dla swojego orędownika. Św. Antoniego jako swojego patrona uznają franciszkanie, siostry antonianki i antoninki, mieszkańcy Lizbony, górnicy, małżonkowie, narzeczeni, położnice, ubodzy. Wzywano Św. Antoniego jako orędownika w przypadku bezpłodności, w sprawach rodzinnych, podczas zarazy bydła. Najbardziej jest dla nas znany jako patron ludzi i rzeczy zagubionych. Kolesińska figura przedstawia Św. Antoniego w habicie franciszkańskim z Dzieciątkiem Jezus jako Zbawicielem Świata. Jezus trzyma prawą rączkę w geście błogosławieństwa. Atrybutami Świętego są tutaj lilia (symbol niewinności) i chleb (symbol dostatku). Leśniczówka z kolei wybudowana została w 1955 roku i jest przeznaczona jako miejsce pracy i zamieszkania leśniczego sprawującego opiekę nad roślinnością oraz zwierzyną występującą w lasach Leśnictwa Kolesin. Pierwszym leśniczym był Leon Małycha. Leśniczówka została odnowiona w ostatnich latach i teraz pięknie się komponuje z krajobrazem wsi.
Dwór w Kolesinie - dziśDwór w Kolesinie (dawny Goltzen) usytuowany jest w południowej części wsi, w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym. Budynek dworu stanowi element dominujący całego kompleksu, po którego północnej stronie rozciąga się park, a po stronie południowej, wokół czworobocznego dziedzińca, znajdują się zabudowania folwarczne, m.in. dawna stajnia i kuźnia (od wschodu), obora (od południa), budynki dawnej gorzelni oraz obór (od zachodu), zaś zewnętrzną pierzeję zachodnią tworzą, sąsiadujące z nimi równolegle: budynek mieszkalny oraz stodoła.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK