Walory szaty roślinnej
Około 5% geodezyjnej powierzchni wsi zajmują lasy, które wchodzą w skład 1820 ha lasów należących do Leśnictwa Kolesin. Dominującym gatunkiem drzew na terenach zalesionych jest sosna stanowiąca aż 93% ogólnej powierzchni, a następnie świerk, modrzew, daglezja, buk, dąb, jesion, lipa, olsza, topola oraz brzoza. Bogactwem lasów jest również atrakcyjna szata roślinna, którą stanowią mchy i paprocie oraz jagody, poziomki, jeżyny, głóg, tarnina, a w okresie jesiennym grzyby.
Kolesin mimo niewielkiej ilości lasów może się poszczycić kilkoma drzewami, które są Pomnikami Przyrody, znajdującymi się w parku przy jeziorze. Są to:
- wiąz szypułkowy (2 sztuki),
- klon zwyczajny,
- dąb szypułkowy,
- lipa szerokolistna, która ma w obwodzie 770 cm.
Obszarem cennym przyrodniczo naszej wsi są tereny samego jeziora, jak również tereny wokół niego,Grzybień biały które są objęte strefą chronionego krajobrazu. Jezioro Wojnowskie wraz z przylegającym do niego trzcinowiskiem charakteryzuje się bogatą florą. Wśród roślinności wyróżnia się grążel żółty, grzybień biały, występuje tu także kruszczyk szerokolistny, pałka wodna, tatarak, oczeret jeziorny, manna mielec, pałka szerokolistna, rogatek sztywny, wywłócznik kłosowy, ponikło igłowe, turzyca zaostrzona, turzyca sztywna, rdest ziemnowodny, szczaw wodny, jaskier wielki, niezapominajka błotna, knieć błotna i rdestnica pływająca.

Świat zwierzęcy
GęstwaW okolicach sołectwa można spotkać wiele gatunków ryb, ptactwa i zwierząt. W sąsiedztwie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego znajduje się trzcinowisko stanowiące ostoję przyrody. Jezioro Wojnowskie wraz z nim i pasem zadrzewień jest miejscem lęgu wielu gatunków ptaków, między innymi gągoła, cyranki, gęgawy, bączka, błotniaka stawowego, dziwonii, łyski, perkoza dwuczubego, krzyżówki i łabędzia niemego. Obserwowano tu również markaczkę, uhlę, edredona, nura czarnoszyjego i łabędzia krzykliwego. Zauważono w nim również wiele gatunków ryb, co sprawia, że okolica cieszy się zainteresowaniem nie tylko miejscowych wędkarzy.
Na uwagę zasługują również bobry, których działalność już nie raz zauważono. Bobry wywierają silnyEfekt działalności bobrów wpływ na środowisko, w którym żyją. Wznosząc tamy na ciekach wodnych, podnoszą poziom wód powierzchniowych, co uznawane jest za najważniejszy skutek ich obecności
w zasiedlonym terenie.
Nie możemy również zapomnieć o zwierzynie żyjącej w tutejszych lasach na terenie Leśnictwa Kolesin, którą dzieli się na grubą i drobną. W pierwszej grupie znajdziemy jelenia, dzika oraz daniela, natomiast sarna, zając, królik oraz bażant to przedstawiciele drugiej grupy.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK