Krajowa Mapa Zagrożeń

mapa zagrozen

Wicej na stronie: http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html