loga

 „Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz!”

 

Taki tytuł nosi projekt, który będzie realizowany przez Centrum Edukacji Atut Wielkopolska - Jarosław Jastrzębski spółka jawna, dla którego partnerem jest Gmina Babimost.

Celem główny projektu jest podniesienie u uczniów szkół podstawowych w Babimoście, Podmoklach Małych i Nowym Kramsku, kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Główne działania to tworzenie w wymienionych szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego poprzez realizację dodatkowych zajęć dla uczniów z przyrody i matematyki.                    W ramach projektu odbędą się również szkolenia dla nauczycieli w zakresie nauczania metodą eksperymentu , oraz zakupione zostanie wyposażenie do pracowni przedmiotowych w/w szkół. Będą to tablice interaktywne, projektory, laptopy oraz pomoce dydaktyczne. Realizacja zajęć dla uczniów będzie komplementarna ze szkoleniami dla nauczycieli oraz zakupem sprzętu. W projekcie, który trwał będzie do 15 stycznia 2018 roku weźmie udział 251 uczniów – 155 z Babimostu i po 48 z Nowego Kramska i Podmokli Małych oraz 30 nauczycieli – 14 z Babimostu i po 8 z dwóch pozostałych placówek.

Podczas realizacji projektu szczególną uwagą zostanie objęty kontakt uczniów z eksperymentem. Będą oni mieć możliwość zbadania prostych zjawisk samodzielnie. Ma to ogromne znaczenie dla młodego umysłu, gdyż wiedza zdobyta w ten sposób staje się czymś "własnym”. Wiadomości i umiejętności nabyte podczas przeprowadzania eksperymentu (także zaangażowanie emocjonalne i własne przemyślenia), pozostają na dłużej w umyśle ucznia i ułatwiają mu dalszy rozwój. Szczególny nacisk położony zostanie na zajęcia rozwijające zdolność logicznego myślenia, rozumowania, wykorzystania wiedzy w praktyce. Służyć to będzie podwyższeniu kompetencji uczniów z matematyki i przyrody. Ponadto podniesione zostaną kompetencje nauczycieli w zakresie efektywnego i motywującego uczenia szczególnie matematyki i przyrody poprzez eksperymenty. W celu uatrakcyjnienia zajęć odbędą się wycieczki edukacyjne do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze. Działania w projekcie stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez nasze szkoły. Realizacja zaplanowanych zadań w projekcie poprawi jakość procesu kształcenia oraz podniesie poziom wiedzy uczniów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 - Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych Poddziałanie 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

DSC 0336

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK