Przebudowa dróg gminnych nr 100126F oraz 00128F w Babimoście

drogi

Tytuł projektu: Przebudowa dróg gminnych nr 000126F oraz 000128F w Babimoście.

Dofinansowanie: 1 808 876,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 914 129,00 zł

Cel projektu: Cała inwestycja ma ogromny wpływ w rozwój Gminy Babimost biorąc pod uwagę lepszą dostępność mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej i do lokalnych zakładów pracy. Zastosowane rozwiązania projektowe zasadniczo wpłyną na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg w tym pieszych i rowerzystów. Poprzez realizację projektu znikną bariery architektoniczne na głównych ciągach komunikacyjnych w mieście Babimost.

Grupy docelowe: Użytkownicy dróg, piesi, rowerzyści, mieszkańcy Gminy Babimost, przedsiębiorcy.

Planowane efekty: Upłynnienie ruchu, lepsza dostępność mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej i do lokalnych zakładów pracy, poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg w tym pieszych i rowerzystów, zwiększenie spójności społecznej i gospodarczej poprzez umożliwienie pełniejszego wykorzystania potencjału gospodarczego Gminy Babimost, zmniejszenie emisji szkodliwych gazów do środowiska co poprawia warunki jakości życia mieszkańców miasta.

Zapraszamy do galerii
31.05.2021-18

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK