Koło Gospodyń Wiejskich

W 1926 r. w Nowym Kramsku powstało stowarzyszenie kobiet wiejskich „Włościanki”, które istniało do 1939 r. Członkinie stowarzyszenia były uznane przez okupanta jako działaczki polityczne.
Po zakończeniu II wojny światowej nieśmiało reaktywowano kółko rolnicze i organizacje kobiet. Prawdziwi społecznicy dążyli do tworzenia struktur organizacyjnych i poszerzenia działalności. I tak w 1954 r. stowarzyszenie kobiet działające przy Kółku Rolniczym przyjęto ogólnopolską nazwę „Koło Gospodyń Wiejskich”. Pierwszą przewodniczącą KGW w Nowym Kramsku była Pani Jadwiga Reimann żona piekarza. Członkiń było 16. Na terenie Gminy Babimost powstawały kolejne koła i do dziś prowadzą działalność we wszystkich sołectwach naszej gminy.
Nowe Kramsko
Stare Kramsko
Podmokle Małe
Podmokle Wielkie
Laski
Kolesin
Koła były organizatorami wielu kursów z zakresu gospodarstwa domowego i pokazów, oraz konkursów, których celem było podniesienie wiedzy i umiejętności kobiet wiejskich związanych z ich pozycją w rodzinie, w gospodarstwie wiejskim oraz zmieniającą się rolą w życiu publicznym.
W pierwszych latach działalności kół ważną rolę odgrywało czytelnictwo książek z różnych dziedzin głównie o tematyce rolniczej z dodatkiem przeznaczonym dla kobiet wiejskich. Początkowo wysiłek skierowano na szkolenie kobiet wiejskich, a w późniejszym okresie na organizację współzawodnictwa w podnoszeniu produkcji rolnej w ramach państwowego planu gospodarczego. Zespoły kobiece zaczęły popularyzować prowadzenie warzywnych ogródków przydomowych na których uprawiały warzywa i kwiaty. Z biegiem lat przerodził się w współzawodnictwo pomiędzy członkiniami z poszczególnych kół.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji