Region KozłaGmina Babimost należy do stowarzyszenia "Region Kozła", zrzeszającego 7 gmin z 5 powiatów i 2 województw. Organizacja ta kultywuje tradycje związane z promocją unikalnego instrumentu ludowego - kozła weselnego, który jest równocześnie symbolem regionu. W 1995 roku nawiązano porozumienie międzygminne, które zainicjowało powstanie Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Region Kozł. Związek działa od 1997 roku. Podejmuje wiele wspólnych działań na rzecz rozwoju turystycznego, kulturalno - oświatowego i gospodarczego.
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wszechstronna działalność na rzecz Regionu, jego rozwoju gospodarczego, turystycznego i kulturalnego oraz doprowadzenie do integracji wspólnot lokalnych.
Powyższy cel Stowarzyszenie zamierza realizować poprzez :
- wymianę doświadczeń w zakresie wykonywania zadań pomiędzy gminami;
- prowadzenie prac informacyjnych, konsultacyjnych, projektowych mających na celu wspólne rozwiązywanie przez gminy problemów w zakresie działania samorządu terytorialnego;
- konsekwentne dążenie do usuwania przeszkód społecznych i gospodarczych wynikających z faktu istnienia granic gminnych i wojewódzkich;
- dążenie do rozwoju gospodarczego Regionu przy zachowaniu wymogów ekologicznych;
- tworzenie korzystnych warunków dla współpracy różnych podmiotów w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, turystyki i rekreacji, zdrowia, opieki społecznej oraz innych przyjętych przez władze Stowarzyszenia;
- inicjowanie i wspieranie współpracy z zagranicą;
- prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej;
- rozwijanie kontaktów i współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym charakterze.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji