INFORMACJA

W dniu 30.09.2020r. od godz. 9.00 do godz. 14.00 będzie utrudniony kontakt z pracownikami urzędu ze względu na szkolenie.


utrudnienia 

Komunikat dotyczący utrudnień w ruchu w związku z rozbiórką budynku mieszkalnego przy ulicy M.J. Piłsudskiego nr 2

Uprzejmie informujemy, że od dnia 28.09.2020 będą prowadzone prace związane z rozbiórką budynku mieszkalnego przy ulicy M. J. Piłsudskiego nr 2 w Babimoście. Zakończenie rozbiórki przewidziane jest dnia 03.10.2020.

W związku z pracami rozbiórkowymi zostanie wydzielony plac budowy, na którym będą prowadzone prace przy użyciu sprzętu ciężkiego.
Wraz z prowadzeniem prac rozbiórkowych zajdzie konieczność całkowitego zamknięcia tego terenu dla ruchu kołowego i pieszego – tj. części ulicy M. J. Piłsudskiego, od skrzyżowania z ulicą Kościelną do mostu. Most będzie przejezdny.

Zaleca się objazd ulicami Leśną i Dworcową lub obwodnicą Babimostu.

Zwracamy się z prośbą o niepozostawianie pojazdów w strefie prowadzenia robót.

Prosimy o zastosowanie się do powyższego komunikatu i zachowanie ostrożności.

Przepraszamy za utrudnienia.


UWAGA!!!

Z dniem 25 maja br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przybywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail, pod którymi można umawiać się na wizyty w urzędzie dostępny jest przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.

Mimo wznawiania bezpośredniej obsługi interesantów, urząd nadal zachęca mieszkańców gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP czy poczta tradycyjna. Nadal można umieszczać pisma/wnioski do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem urzędu.


 

 info2907


 

spisRolny


1663 ASF


!     !     !

 

koronawirus baner

 


Kolesin

Położenie, struktura administracyjna i społeczna
Sołectwo Kolesin tworzą dwie sąsiadujące ze sobą miejscowości: Kolesin i Janowiec, oddalone od siebie o 1km, położone w powiecie zielonogórskim województwa lubuskiego, w gminie Babimost. Sołectwo zajmuje 313,94 ha powierzchni i liczy 283 mieszkańców.
Kolesin graniczy ze strony wschodniej z Nowym Kramskiem, a następnie Babimostem, z zachodu z Janowcem a dalej Klępskiem należącym już do Gminy Sulechów oraz od południa ze Starym Kramskiem. Główną drogą przebiegającą przez wieś jest droga wojewódzka 304 oraz powiatowa 1191F. Wieś położona nad pięknym Jeziorem Wojnowskim, które z przylegającym parkiem stanowi cenny obszar przyrodniczy charakteryzujący się bogatą fauną i florą.
Na terenie wsi znajduję się pałac klasycystyczny, z początku XIX wieku, który wpisany jest do wojewódzkiego rejestru zabytków oraz świetlica wiejska.
W sołectwie znajduje się 69 gospodarstw domowych, w tym 40 gospodarstw rolnych, z czego 29 stanowią gospodarstwa rolne – produkcji mieszanej.
Obszar wsi Kolesin jest zelektryfikowany i zgazyfikowany. Zasilanie elektroenergetyczne na poziomie 15 kW odbywa się z istniejących stacji zlokalizowanych w Wolsztynie, poprzez napowietrzną linię przesyłową NN zbudowaną na konstrukcjach żelbetowych wraz ze stacjami transformatorowymi.
Przez miejscowość przebiega magistrala gazowa średniego ciśnienia, co pozwala wszystkim gospodarstwom na korzystanie z gazu.
Wieś jest w pełni zwodociągowana. Długość sieci wodociągowej Kolesin – Janowiec wynosi 4,6 km. Woda dostarczana do posesji posiada bardzo dobre parametry jakościowe, do czego przyczynia się również zlokalizowana w miejscowości stacja uzdatniania wody (hydrofornia).
W latach 30-tych XIX w. dokonano w Kolesinie melioracji gruntów, która znacznie polepszyła żyzność gleb.
W 2011 roku we wsiach zakończono inwestycję, polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która znacznie ułatwia mieszkańcom odprowadzanie ścieków sanitarnych z domostw.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK