Dawne zawody
rybak,
rymarz
kowal,
piekarz,
rzeźnik
Zespoły artystyczne
Z Podmokli Wielkich Podmokli Małych wywodzi się młodzież, która tworzy zespół folklorystyczny, w którym członkowie grają na dzwonkach, fletach podmoklańskich oraz śpiewają ludowe piosenki i przyśpiewki. Zespół ten występuje na spotkaniach okolicznościowych.
Oprócz zespołu , który tworzy kapelę koźlarską kilkadziesiąt osób posiada umiejętność gry na sierszeńkach i koźle weselnym.
W latach siedemdziesiątych działał Regionalny Zespół Pieśni i Tańca, nad którego reaktywowaniem trwają prace i starania.
Swoimi występami młodzież uświetnia uroczystości szkolne, wiejskie, gminne i regionalne. Bierze także udział w konkursach i festiwalach folklorystycznych, odnosząc w nich sukcesy.
Obiekty i tereny
Działki pod zabudowę mieszkaniową - 9,5 ha
Działki pod zakłady usługowe i przemysł - 3,08 ha
Tradycyjne obiekty gospodarskie – Kuźnia.
Place i miejsca publicznych spotkań
Miejscem spotkań, występów i biesiad jest sala wiejska, znajdująca się w centrum wioski. Miejscem spotkań jest także remiza Ochotniczej Straży Pożarnej oraz boisko sportowe.
Miejsca sportu i rekreacji
Jednym z miejsc rekreacji jest sala wiejska, na której od kilkunastu lat na zakończenie karnawału odbywają się „zapusty” z udziałem przebierańców, zespołów ludowych, z przyśpiewkami ludowymi, w których uczestniczą nie tylko mieszkańcy wioski.
Drugim miejscem rekreacji jest boisko sportowe, gdzie organizowane są zawody sportowe i turnieje sołectw. Boisko to jest połączone z salą wiejską oświetloną ścieżką rowerowo-pieszą. Przy boisku znajduje się zaplecze socjalne w tym szatnie.
Szlaki turystyczne i ścieżki dydaktyczne
W Izbie Pamięci przy szkole podstawowej w Podmoklach Małych zebrana jest kolekcja ciekawych i unikalnych eksponatów, dokumentów oraz fotografii dotyczących historii sołectwa Podmokli Wielkich. Znajduje się tu kącik „Jak żyli nasi przodkowie”.
Przez wieś przebiega także ścieżka dydaktyczna gminy Babimost. Przez Podmokle Wielkie w przeszłości przebiegał szlak handlowy z Babimostu do Brójec.
Ilość miejsc pracy
Około 12,5% mieszkańców utrzymuje się z działalności rolniczej.
W sołectwie Podmokle Wielkie są również miejsca pracy w kilkunastu zakładach świadczących usługi dla ludności.
Bardzo dużo osób zatrudnionych jest w oddalonym o 4 kilometry Babimoście w zakładzie Swedwood Poland - (800 miejsc pracy).
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK