Gleby
Powierzchnię wsi zajmują:
grunty orne – 879,64 ha,
lasy – 329,81 ha,
użytki zielone – 63,16 ha,
tereny zabudowane – 18,19 ha,
tereny komunikacyjne – 40,96 ha,
pozostałe tereny – 36,00ha.
Gleby są średnio - słabe, z przewagą żytnio - ziemniaczanych. Grunty klasy V i VI zajmują około 41% całkowitej powierzchni. Pomimo bardzo słabej bonitacji gleb, odłogi i ugory jako nieużytki stanowią tylko 0,17% ogólnej powierzchni.
Drogi
Przez Podmokle Wielkie przebiega droga wojewódzka Babimost – Zbąszynek. Od centrum wsi w kierunku Nowej Wsi Zbąskiej przebiega droga powiatowa. Drogi gruntowe, gminne, dojazdowe do pól utrzymane są w dobrym stanie. Łączna długość wszystkich dróg wynosi około 46 km.
Miejscowość Podmokle Wielkie posiada w pełni kanalizacje sanitarną z której doprowadzone są ścieki do oczyszczalni w Babimoście. Ponadto wieś jest zwodociągowana w 100% od roku 1933 a obecnie woda dostarczana jest z nowoczesnej hydrofornii z Babimostu.
Walory architektury wiejskiej
Podmokle Wielkie dysponują ściśle zwartą zabudową gospodarczą i mieszkaniową, charakterystyczną dla tych terenów. Świadczy to o wielowiekowej wysokiej kulturze rolnej. Na szczególną uwagę zasługują starannie zagospodarowane obejścia oraz trawniki, klomby i żywopłoty przed domami.
Walory ukształtowania przestrzeni publicznej
W 2004 roku została wybudowana ścieżka rowerowa łącząca obydwie wsie.
W wiosce funkcjonuje sala wiejska, która skupia życie kulturalne wioski, która na dzień dzisiejszy nie zaspokaja w pełni potrzeb i oczekiwań mieszkańców.
W budynku oprócz Sali wiejskiej znajduje się zaplecze kuchenne, świetlica OSP oraz przedszkole. Całość została zmodernizowana i odnowiona w 2009.
Osobliwości kulturowe
Prowadzone są zajęcia nauki gry na koźle weselnym, jako kultywowanie tradycji regionalnej.
Miejsca, osoby i przedmioty kultu
Mieszkańcy wiosek Podmokli Małych i Podmokli Wielkich wybudowali wspólny kościół między wioskami. Występują tu również 100 – letnie przydrożne kapliczki.
Święta, odpusty i pielgrzymki
Odpust przypada w dniu 1 maja – w dzień Józefa Robotnika
Tradycją jest odprawianie nabożeństw o urodzaje tzw. „Dni Krzyżowe” obchodzone w maju, które przed wybudowaniem kościoła odbywały się przy przydrożnych kapliczkach.
W lipcu mieszkańcy przyjmują pielgrzymów udających się na pielgrzymkę do Częstochowy.
Tradycje, obrzędy i gwara
Najważniejszą zachowaną i kultywowaną tradycją jest gra na koźle weselnym – dudowym instrumencie muzycznym, występującym tylko w tych stronach. Obecnie zajęcia z nauki gry na tym instrumencie prowadzone są w szkole podstawowej.
Przed II wojną światową istniały tu całe kapele koźlarskie, które występowały na weselach i zabawach wiejskich.
Starym kultywowanym zwyczajem jest również "cymper" , czyli korowód przebierańców odwiedzający gospodarstwa w mięsopusty lub inaczej zapusty, w ostatni dzień przed środą popielcową. Korowód śpiewając, tańcząc, życząc zdrowia i urodzajów zbiera datki do koszyka, a dzieci i ciekawskich „kominiarze” "murzą" sadzą.
Innym zwyczajem do nie dawna było darcie pierza gęsiego i kaczego zwane „piórnicą”. Odbywało się ono w czasie wolnym od zabaw. Wieczorami zbierają się gospodynie wiejskie w domu jednej z nich i drą pierze wymieniając się między sobą nowinkami i ploteczkami. W dawnych czasach to stworzone wówczas pierzyny i poduch były podstawą posagu.
Do historii przeszedł również inny zwyczaj, który był kultywowany od niepamiętnych czasów to „obrusło”, polegający na opasaniu kapliczki pierwszym zżętym zbożem. W ten sposób mieszkańcy wyrażają swoją prośbę o urodzajne plony.
Najbardziej kultywowanym zwyczajem jest jednak „pulter”. Odbywa się on w przededniu wesela i polega na tym, że sąsiedzi i znajomi rozbijają szkło przed bramami nowożeńców. Im szybciej „goście” zostaną poczęstowani plackiem i wódką tym mniej bałaganu zostanie do posprzątania przed weselem.
Mieszkańców (szczególnie starszych) wyróżnia specyficzny dialekt gwary podmoklańskiej, którego cechą charakterystyczną jest zakańczanie większości wyrazów na „-um” np.:
- byłam – byłum
- widziałam – widziałum
- zjadłem – zjadłum
- zrobiłem – zrobiłum
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK