Położenie
Wieś Podmokle Wielkie położona jest w północnej części Gminy Babimost, w województwie lubuskim i otoczona jest malowniczymi krajobrazami. Wieś leży nad jednym z dopływów Obry. Dookoła wsi znajdowały się grunty bagniste i podmokłe, skąd pochodzi jej nazwa. W pobliżu znajduje się bliźniacza wioska Podmokle Małe. Obie wsie stanowią jedną gromadę i jedną całość kulturalną.
Powierzchnia
Ogólna powierzchnia obrębu geodezyjnego wsi Podmokle Wielkie wynosi 1359 ha.
Ludność
Sołectwo Podmokle Wielkie zamieszkuje 349 mieszkańców.
Kobiety - 168
Mężczyźni - 181
Razem - 349
Wiek przedprodukcyjny - 80
Wiek produkcyjny - 219
Wiek poprodukcyjny - 50
Ilość gospodarstw
Na terenie sołectwa znajduje się 40 gospodarstw rolnych.
Zakłady produkcyjne, miejsca pracy

Około 12,5% mieszkańców utrzymuje się z działalności rolniczej. W sołectwie są również miejsca pracy w niżej wymienionych zakładach produkcyjnych i usługowych:
- zakład transportowy,
- zakład usług ogólnobudowlanych,
- zakład murarski,
- tartak,
- zakład ślusarski,
- zakład naprawy mechaniki pojazdowej,
- gospodarstwo agroturystyczne,
- handel ogólnospożywczy
- handel środkami do produkcji rolnej.
Bardzo dużo osób zatrudnionych jest w zakładzie Swedwood Poland, w oddalonym o 4 kilometry Babimoście.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji