Ukształtowanie przestrzeni publicznej
Architektura wsi jest specyficzna dla danego regionu. Zabudowa ulicowa zagrodowa ściśle powiązana z rozwojem rolnictwa, świadcząca o wielowiekowej tradycji. W centrum wsi zlokalizowany jest kościół parafialny z zabudowaniami plebanijnymi. W budynku, po byłym kościele ewangelickim, obecnie mieści się przychodnia zdrowia, a obok stoi budynek z przeznaczeniem na mieszkanie lekarza rodzinnego. W zabytkowym pałacu znajduje się świetlica i biblioteka a tuż obok, wybudowana w latach 50-tych sala wiejska.
Przestrzeń wsi kształtowana od wieków jest funkcjonalną i dobrze zagospodarowaną. Wieś posiada dobrze rozwiązaną sieć komunikacji lokalnej, duże przestrzenie terenów zielonych i obiekty użyteczności publicznej. Wzdłuż ciągów komunikacyjnych zamontowane jest oświetlenie uliczne, sukcesywnie wymieniane na energooszczędne. Istnieje tu swobodny dostęp do sieci punktów handlowych, usługowych, a także do miejsc spotkań publicznych, sportowych i rekreacyjnych.

Położenie
Sołectwo Nowe Kramsko leży w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim i należy do gminy Babimost. Współrzędne geograficzne położenia miejscowości są następujące:
- szerokość 52° 08' 23.72'' N
- długość    15° 46' 09.86'' E

Walory krajobrazu
Wieś położona jest w wysoczyźnie morenowej lekko falisto pagórkowatej i na płaskiej dolinie rzeki Obra Leniwa kończącej swój bieg w stosunkowo blisko położonym rynnowym Jeziorze Wojnowskim. Krajobraz wsi, to malowniczy teren, czyste środowisko, zróżnicowana konfiguracja terenu oraz duża ilość łąk i lasów. Łagodny klimat z przelotnymi opadami deszczu i dużym nasłonecznieniem oraz zachodnie umiarkowane wiatry stwarzają bardzo korzystne warunki zarówno dla rolników dla upraw polowych jak i Koźlarz pomarańczowożółty, fot. W. Ziębadla turystów oraz wypoczywających we wsi. Nizinny charakter tej krainy uformowany przez lodowce od wieków wykorzystywany był przez człowieka. Czysty ekologicznie rejon, brak kopalin i wieloletnie tradycje zdecydowały o rolniczym charakterze tego obszaru. Ponad pięćdziesiąt procent ogólnej powierzchni geodezyjnej wsi zajmują lasy: sosnowe, olszowe bukowe, dębowe i brzozowe. Bogactwem lasów jest atrakcyjna szata roślinna, którą stanowią mchy i paprocie, a w okresie jesiennym obfitują w grzyby.

Walory klimatu
Cechą charakterystyczną Nowego Kramska i okolic jest łagodny klimat. Zimy zazwyczaj są tu krótkie, wiosny wczesne i ciepłe. Według danych ze stacji opadowej w Kargowie za lata 1955-1969 średnia suma opadów w tym rejonie wynosi 592 mm Na podstawie danych dla stacji w Zbąszyniu odległej od jeziora Wojnowskiego o około 30 km, średnia temperatura roczna w tym rejonie wynosi 8,2 °C, średnia temperatura lipca i sierpnia 17,2 °C, liczba dni gorących o temp. maks. pow. 25 °C 35,9 dni.

Walory szaty roślinnej
Wokół Nowego Kramska w bliższej i dalszej odległości znajduje się dużo lasów. Dominują tu jednak lasyBór sosnowy w okolicy Nowego Kramska, fot. W.Zięba silnie przekształcone w wyniku kilkusetletniej gospodarki leśnej, a dużą powierzchnię zajmują też lasy posadzone w ciągu ostatnich 150 lat na gruntach dawniej użytkowanych rolniczo. W rezultacie, mimo dużej powierzchni leśnej, bardziej naturalne fragmenty lasów należą do unikatów i osobliwości przyrodniczych. Najbliższym nam przykładem tego jest rezerwat leśny "Laski" utworzony w roku 1977, który chroni zbiorowiska łęgu wiązowego, łęgu olszowo-jesionowego oraz grądu z licznymi drzewami o wymiarach pomnikowych.
Dominującym gatunkiem jest tutaj sosna zwyczajna, choć spotyka się tu również świerk, brzozę, jarzębinę, pojedyncze osiki i dęby szypułkowe. Korony drzew mają tylko jedną warstwę, a przez ażurowe igliwie sosen do dna lasu dociera dużo światła. Typowym składnikiem luźnego w borach podszytu jest jałowiec. W runie leśnym rośnie kilkadziesiąt gatunków roślin. W najsuchszych zbiorowiskach borowych jedyną okrywę gleby, poza opadłym igliwiem, stanowią porosty naziemnie, tworząc charakterystyczne bory chrobotkowe. Bory są ulubionym miejscem grzybiarzy, gdyż właśnie tu rosną liczne grzyby jadalne tworzące mikoryzy z sosną, m.in. borowiki, koźlarze, maślaki, kurki. Na pniach sosen rozwija się huba sosnowa, a na korzeniach okazały szmaciak gałęzisty. Wśród roślinności charakterystycznej dla Jeziora Wojnowskiego wyróżnia się grążel żółty, grzybień biały, lecz występuje tu także kruszczyk szerokolistny, pałka wodna, tatarak, oczeret jeziorny, manna mielec, pałka szerokolistna, rogatek sztywny, wywłócznik kłosowy, ponikło igłowe, turzyca zaostrzona, turzyca sztywna, rdest ziemnowodny, szczaw wodny, jaskier wielki, niezapominajka błotna, knieć błotna i rdestnica pływająca.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK