Walory ukształtowania przestrzeni publicznej
Przez miejscowość przebiega droga powiatowa łącząca ze sobą pobliskie wsie Nowe Kramsko i Podmokle Małe. Na odcinku zabudowanym sołectwo ma ok. 3 km długości. Laski charakteryzuje dość dalekie rozmieszczenie domów względem siebie, z przewagą zabudowań po jednej stronie. W centrum wsi wybudowana jest świetlica wiejska, w której mieszkańcy się spotykają. Obiekt ten w 2011 roku został gruntownie wyremontowany.

Walory architektury wiejskiejKapliczka w sąsiedztwie świetlicy i „wyschniętego” stawu
Architektura wsi jest specyficzna, charakteryzuje ją zabudowa zagrodowa ściśle powiązana z rozwojem rolnictwa. Zachowana została mała skala wsi o przyjemnym klimacie urbanistyczno – przestrzennym. W sołectwie znajduje się kapliczka z lat 80-tych z ciekawym starodrzewem wokół i funkcjonująca niewielka świetlica wiejska. Wzdłuż głównej drogi zamontowane jest oświetlenie uliczne.

Położenie
Szerokość i długość geograficzna miejscowości Laski wynosi :
52° 10' 10'' N

15° 46' 45'' E

Walory krajobrazu
Wieś Laski położona jest w otoczeniu lasów i pól. Najbliższe większe miejscowości to Babimost, Nowe Kramsko, Smardzewo, Podmokle Małe. Położenie to decyduje o bardzo malowniczych krajobrazach, atrakcyjności dla zamieszkania i wypoczynku.

Wieś nie jest korzystnie położona względem ważniejszych szlaków komunikacyjnych, jednak nieznaczne odległości od Babimostu oraz od dróg wojewódzkich 303, 304 i drogi powiatowej F1193 sprawiają, że dostęp do miejscowości nie jest trudny. W odległości 10 km od wsi znajduje się port lotniczy, który przystosowany jest do przewozów pasażerskich i towarowych. Krajobraz wsi to otoczenie lasów, malowniczy, zróżnicowany topograficznie krajobraz.

Walory klimatu
Łagodny klimat z przelotnymi opadami deszczu i dużym nasłonecznieniem oraz zachodnie umiarkowane wiatry stwarzają korzystne warunki klimatyczne dla rolnictwa, zamieszkiwania i wypoczynku.
Nizinny charakter tej krainy, uformowany przez lodowce, od wieków był wykorzystywany przez człowieka. Czysty ekologicznie rejon, brak kopalin i wieloletnie tradycje zadecydowały o rolniczym charakterze tego obszaru.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK