Modernizacja boiska piłkarskiego poprzez budowę zaplecza sanitarno-szatniowego w Podmoklach Wielkich

tablica szatnia

Tytuł projektu: Modernizacja boiska piłkarskiego poprzez budowę zaplecza sanitarno-szatniowego w Podmoklach Wielkich

Dofinansowanie: 360 700,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 721 561,96 zł

Cel projektu: Przedmiotem wnioskowanego zadania jest modernizacja boiska piłkarskiego poprzez budowę zaplecza sanitarno-szatniowego w Podmoklach Wielkich. Infrastruktura, która powstanie w wyniku realizacji projektu będzie ściśle związana z funkcją sportową terenu. Celem realizacji projektu jest poprawa warunków bazy sportowej dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesowi utraty wartości użytkowej obiektu sportowego w Podmoklach Wielkich, który służyć będzie przede wszystkim Klubowi Sportowemu Jedność Podmokle do uprawianiu sportów, jak również do szerokiego upowszechniania sportu przez różne grupy lokalnej społeczności.

Grupy docelowe: ludowy zespół sportowy Jedność Podmokle, kluby i zespoły sportowe z terenu Gminy Babimost, mieszkańcy sołectw: Podmokle Wielkie, Podmokle Małe, Laski.

Planowane efekty: rozszerzenie istniejącej infrastruktury sportowej, poprzez budowę nowego obiektu sportowego, ogólnodostępnego w Podmoklach Wielkichwykorzystywanego między innymi do zawodów sportowych, rozgrywek, współzawodnictwa sportowego, zajęć szkoleniowych i środowiskowych oraz aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzieży oraz społeczność lokalną.

Zapraszamy do galerii

05.07.2021-1
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK