Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2020 roku

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2020 roku