W związku z ponownym głosowaniem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 10 lipca 2020 r. biuro USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych będzie przyjmowało tylko i wyłącznie w sprawie wyborów i zgłoszenia zgonu.


TARGOWISKO MIEJSKIE – PRZYPOMNIENIE !!!

W związku z faktem nieprzestrzegania na targowisku miejskim w Babimoście zasad bezpieczeństwa określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów. (maseczki, rękawiczki, odległości), Zarządca targowiska informuje, że jeśli taka sytuacja nadal będzie miała miejsce, targowisko zostanie zamknięte do odwołania.

Przypominamy o obowiązujących przepisach:

WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW W PUNKTACH HANDLOWYCH

Sprzedający muszą zastosować się do wymogów bezpieczeństwa wynikających z rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii dotyczących:

• zachowania limitu osób (4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży z wyłączeniem osób stanowiących jego obsługę);

• zapewnienia rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk;

• dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego w godzinach jego otwarcia;

• zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki;

• lub zakrywania ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli stanowisko kasowe lub miejsce prowadzenia sprzedaży jest oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

WYMAGANIA DLA KLIENTÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO

Klienci robiący zakupy na Targowisku Miejskim zobowiązani są do:

• zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy kupującymi – co najmniej 1,5 metra;

• stosowania rękawiczek jednorazowych podczas zakupów;

• zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki;

• zachowania limitu osób (4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży).


UWAGA!!!

Z dniem 25 maja br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przybywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail, pod którymi można umawiać się na wizyty w urzędzie dostępny jest przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.

Mimo wznawiania bezpośredniej obsługi interesantów, urząd nadal zachęca mieszkańców gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP czy poczta tradycyjna. Nadal można umieszczać pisma/wnioski do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem urzędu.


sluby20


UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44.


 

!     !     !

 

koronawirus baner

 


1663 ASF


komunalka-info


Uroczystość w niemieckiej Gminie Partnerskiej

Gmina partnerska Döbern zaprosiła w dniach 6-8.07.2012 Burmistrza Babimostu Bernarda Radnego wraz z zespołem śpiewaczym „Wiwat” z Podmokli Małych na uroczystość obchodów 666-lecia miejscowości Groß Schacksdorf. Przed występem naszego zespołu Burmistrz Babimostu Bernard Radny złożył gratulacje i wręczył sołtysowi tej miejscowości pamiątkową szklaną statuetkę. Kierownik zespołu Pani Zofia Janeczek również złożyła w imieniu grupy życzenia, podziękowała za zaproszenie i przekazała upominek.

Czytaj więcej: Uroczystość w niemieckiej Gminie Partnerskiej

Podpisanie umowy na wykonanie elewacji wraz z termoizolacją Świetlicy Wiejskiej w Podmoklach Małych

W dniu 3 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Babimoście, Burmistrz Babimostu Bernard Radny podpisał umowę z Zakładem Remontowo-Budowlanym z Kopanicy, którego właścicielem jest Pan Piotr Poniedziałek na „Wykonanie elewacji wraz z termoizolacją Świetlicy Wiejskiej w Podmoklach Małych”.
Zadanie obejmuje:
- wykonanie ocieplenia ścian budynku płytami styropianowymi,

- wykonanie elewacji z tynku mineralnego
- malowanie elewacji,
- osadzenie prefabrykowanych podokienników
- wykonanie obróbek blacharskich.

Ww. Wykonawca złożył najtańszą ofertę z pośród pięciu ubiegających się o zamówienie firm. Umowa została zawarta na kwotę 112.909,02zł brutto.

Inwestycja zostanie w całości sfinansowana ze środków własnych gminy.
Termin zakończenia realizacji inwestycji to 20 sierpnia 2012 roku.
W najbliższym czasie podamy wykonawcę wyłonionego w przetargu na modernizację i rozbudowę Sali Wiejskiej w Nowym Kramsku.

Zapraszamy do galerii

Foto_2

Zakończenie roku szkolnego 2011/2012 w Zespole Edukacyjnym w Nowym Kramsku

W dniu 29.06.2012 o godz. 8:45 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Edukacyjnym w Nowym Kramsku, w którym uczestniczyli uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Po przywitaniu obecnych gości klasa V zaprezentowała program artystyczny, w którym żegnała absolwentów szkoły. Były piękne recytowane wiersze i piosenki. Następnie klasa VI pożegnała się ze szkołą. Dziękowali nauczycielom za trud wychowania i pozyskane umiejętności. Były słowa wzruszenia, pięknie zaśpiewane piosenki i radość, że pierwszy etap edukacji pomyślnie zakończony. W imieniu rodziców uczniów klasy VI podziękowania nauczycielom i pracownikom szkoły złożyła Pani Renata Stachecka – Tomiak. Wszyscy uczniowie szkoły otrzymali promocję, dziesięciu ukończyło szkołę. Średnia ze sprawdzianu po klasie VI wynosiła 25,4 pkt., co stanowi bardzo dobry wynik, gdyż jest to najwyższa średnia w gminie, wyższa niż średnia powiatu, województwa, okręgu i kraju.

Czytaj więcej: Zakończenie roku szkolnego 2011/2012 w Zespole Edukacyjnym w Nowym...

Zakończenie roku szkolnego 2011/2012 w Zespole Edukacyjnym w Podmoklach Małych

W dniu 29 czerwca 2012roku w Zespole Edukacyjnym w Podmoklach Małych odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012. W uroczystości wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Część oficjalna rozpoczęła się przekazaniem sztandaru uczniom klasy piątej. Pani dyrektor Elżbieta Ryczek podsumowała miniony rok szkolny, wskazując że był to rok ciężkiej pracy, wielu zmian, zrealizowanych projektów i akcji, ale w szczególności czas zdobywania wiedzy i nowych umiejętności.
Następnie głos zabrał Zastępca Burmistrza Pan Zbigniew Woziński , który wręczył uczennicy klasy VI Julicie Rajchowicz w imieniu Burmistrza dyplom uznania za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz nagrodę. Julita Rajchowicz ze średnią 5,20 została najlepszą uczennicą klasy VI.
Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie nagrody otrzymali następujący uczniowie:

Czytaj więcej: Zakończenie roku szkolnego 2011/2012 w Zespole Edukacyjnym w...

Zakończenie roku szkolnego klas III Gimnazjum

Dnia 28 czerwca 2012 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego trzecich klas Gimnazjum z Zespołu Szkół w Babimoście. Część oficjalną nasi gimnazjaliści rozpoczęli pięknym Polonezem. Uroczystości towarzyszyły władze Gminy – Burmistrz Babimostu, Pan Bernard Radny oraz jego zastępca – Pan Zbigniew Woziński. Towarzyszył im również Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Henryk Paciejewski, a także Przewodniczący Komisji Budżetowej, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych – Pan Witold Sypniewski.
Najlepsi absolwenci zostali wyróżnieni statuetkami oraz dyplomami dyrekcji szkoły – Pani Ewy Pietrusiewicz. Burmistrz Babimostu nagrodził tych gimnazjalistów dyplomami za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Czytaj więcej: Zakończenie roku szkolnego klas III Gimnazjum

Zakończenie roku szkolnego klas VI z Zespołu Szkół w Babimoście

W dniu 26 czerwca 2012 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście odbyło się zakończenie roku szkolnego klas szóstych z Zespołu Szkół Podstawowych w Babimoście. Oficjalna część rozpoczęła się przemówieniem zastępcy Burmistrza – Pana Zbigniewa Wozińskiego, który wręczył dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Uczniowie Ci otrzymali również uznanie dyrekcji szkoły – Pani Ewy Pietrusiewicz, która również wręczyła wyróżnienia.

Czytaj więcej: Zakończenie roku szkolnego klas VI z Zespołu Szkół w Babimoście

Dni Seniora w Brandenburgii

Seniorzy z Gminy Babimost zostali zaproszeni na „Dni Seniora w Brandenburgii” do miasta partnerskiego Neuruppin. W programie wzięli udział przedstawiciele trzech Babimojskich organizacji i stowarzyszeń: Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Przez cztery dni tj. od 18-21.06.2012r. seniorzy uczestniczyli w programie przygotowanym na tę okazję. Program był bardzo bogaty w spotkania integracyjne, wyjazdy oraz zwiedzanie ciekawych miejsc historycznych. Poznaliśmy historię największego władcy Prus, Fryderyka Wielkiego, zwiedziliśmy przepiękny ogród położony przy pałacu w Rheinsberg, w którym to następca tronu spędził dzieciństwo i młodość przygotowując się do objęcia tronu. Podczas przejażdżki statkiem po jeziorze Ruppińskim (Ruppiner See) zaszczycił nas swoją obecnością Burmistrz Neuruppin Pan Jens Peter Golde, życząc nam miłego pobytu w Neuruppin i wielu wrażeń. Seniorzy zwiedzili również miejscowość Linum, położoną 25 km od Neuruppin oraz mieszczące się w nim muzeum bocianie. Pomimo deszczowej pogody odważni seniorzy odbyli, przejażdżkę łódką po stawach i kanałach poznając ich ciekawą historię. Zapoznali się z ciekawą, rzadko spotykaną roślinnością , żyjącymi w nich zwierzętami oraz gatunkami ryb. Wieczory spędzane były w gronie niemieckich seniorów. Zostały nawiązane nowe kontakty nie tylko pomiędzy seniorami z Neuruppin, ale również z seniorami z miejscowości Alt Ruppin, położonej po drugiej stronie jeziora Ruppińskiego. Wrażenia z pobytu w mieście partnerskim na długo pozostaną w pamięci.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

Foto_1 

Gala wręczenia nagród za osiągnięcia sportowe

Podczas Dni Babimostu, 3 czerwca 2012 roku odbyła się gala wręczenia nagród za osiągnięcia sportowe. Dyplomy, puchary oraz nagrody wręczał Burmistrz Babimostu – Pan Bernard Radny wraz z Miss Ziemi Lubuskiej – Panią Małgorzatą Heyduk, a także Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji – Pan Zdzisław Krupa oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Babimoście – Pan Henryk Paciejewski. Podczas wręczenia nagród obecny był również zastępca Burmistrza – Pan Zbigniew Woziński oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Pani Aneta Sybis – Jeż.

Czytaj więcej: Gala wręczenia nagród za osiągnięcia sportowe

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK