GOZv2


NSL baner

Ikona GUS NSP


Komunikat dotyczący utrudnień w ruchu w związku z przebudową ulic Piłsudskiego i Sulechowskiej w Babimoście wraz z przebudową skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo.

Od dnia 15.03.2021 zostaną wprowadzone utrudnienia w ruchu w związku z przebudową dróg w Babimoście.

Inwestycja przewiduje przebudowę dróg od skrzyżowania Piłsudskiego – Kargowska – Wolsztyńska poprzez ul. Piłsudskiego i Sulechowską aż do ronda przy ulicy Sulechowskiej. Na całej długości przebudowywanych odcinków dróg wymieniana będzie nawierzchnia bitumiczna. W obrębie skrzyżowania (nowe rondo) ul. Piłsudskiego – ul. Kargowska – ul. Wolsztyńska zostanie wbudowana nowa nawierzchnia z kostki granitowej.

W pierwszym etapie zamknięte dla ruchu będą ulice Wolsztyńska i Kargowska przy skrzyżowaniu. Przejezdna będzie ulica Piłsudskiego.

Zwracamy się z prośbą o niepozostawianie pojazdów w strefie prowadzenia robót.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do nowej organizacji ruchu wprowadzonej na czas realizacji inwestycji.

Przepraszamy za utrudnienia.

utrudnienia-bieg-podkowy-2


!     !     !

koronawirus baner


1663 ASF


85- lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kramsku

W sobotę 20 października 2012 roku w Sali wiejskiej w Starym Kramsku jubileusz 85 – lecia istnienia obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna . Wzięli w niej udział członkowie OSP w Starym Kramsku wraz z osobami towarzyszącymi, weterani, młodzi adepci strażaccy aspirujący do członkowstwa w tej organizacji, członkowie OSP z ościennych miejscowości, członkowie Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Babimoście, członkowie Rady Sołeckiej, członkinie KGW oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli: Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego druh Edward Fedko; Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej OSP oraz Przedstawiciel Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa lubuskiego druh Andrzej Brachmański, Przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej OSP w Zielonej Górze druh Jerzy Fabiś, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze starszy brygadier Waldemar Michałowski; Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Babimoście Stanisław Daszkiewicz; Przewodniczący Komisji Budżetowej, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Babimoście Witold Sypniewski i inni. Łącznie w uroczystości wzięło udział ponad 100 osób. Impreza rozpoczęła się o godzinie 17.00. występem zbąszyńskiego zespołu „Szałamaje” pod dyrekcją Pani Agnieszki Rybickiej. Na wstępie gości powitał Burmistrz Babimostu Bernard Radny. Następnie Sołtys Starego Kramska Joachim Niczke przedstawił niezwykle bogatą historię 85-letnia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kramsku. Podkreślił, że w 2005roku, przy finansowym zaangażowaniu Gminy, powstała nowa remiza strażacka, a cztery lata później, przy wsparciu Gminy i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego druha Edward Fedko zakupiono nowy samochód strażacki. Strażacy ze Starego Kramska brali udział w wielu akcjach ratowniczych, a w 2010 roku, podczas powodzi, pilnowali wałów na Odrze w miejscowości Przewóz. Pan Sołtys, puentując swoje wystąpienie stwierdził, że o przyszłość Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kramsku można być spokojnym, ponieważ garnie się do niej sporo młodzieży. Następnie Burmistrz Babimostu Bernard Radny wręczył zasłużonym strażakom okolicznościowe dyplomy oraz upominki. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Brunon Dura, Gerhard Kruk, Karol Piwecki, Adam Baranowicz i Stanisław Gabała. Burmistrz podziękował im za długoletnią, społeczną pracę na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kramsku i życzył wielu lat zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Życzenia i gratulacje skierował także do wszystkich członków OSP w Starym Kramsku. Wyraził uznanie za dotychczasową działalność na rzecz bezpieczeństwa pożarowego Gminy Babimost. Życząc wszystkim jubilatom dalszych sukcesów na niwie społecznej a także pomyślności w dalszym rozwoju jednostki straży pożarnej, Burmistrz Bernard Radny na ręce Komendanta druha Leszka Kubackiego i Prezesa druha Pawła Kubika wręczył 8 ubrań strażackich UPS.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości rozpoczęła się część artystyczna w której wystąpiły zespoły: Bier Boys z Nowego Tomyśla oraz Fux Band z Babimostu.

prow

Zapraszamy do galerii

foto 1 20121026 1615483855

Babimost w malarstwie międzynarodowym

 

W dniach 21-28 października 2012 roku w Babimoście gości międzynarodowa grupa artystów –malarzy, którzy uczestniczą w plenerze zatytułowanym „Babimost w malarstwie międzynarodowym”.

Wśród nich znaleźli się : Jura Makarenko z Białorusi, Edward Gałustow również z Białorusi, Rytis Konstantinavicius z Litwy, Emil Moise Szalla z Rumunii, oraz Polacy - Paweł Nowak, Dariusz Kaczor, Teresa Milewicz, Alicja Sajko, Teresa Demidziuk, Dariusz Przewięźlikowski, Witold Zakrzewski i Katarzyna Gauer. W poniedziałek artyści zwiedzili Gminę Babimost w poszukiwaniu inspiracji do swoich prac. Zachwycili się babimojskim Rynkiem i ratuszem, byli w Skansenie Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz Izbie Pamięci w Podmoklach Małych. Duże wrażenie zrobił na nich Rezerwat przyrody w Laskach. Odwiedzili także Port Lotniczy w Nowym Kramsku. We wtorek byli gośćmi Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych, Nowym Kramsku i Zespołu Szkół w Babimoście. Tam spotkali się z dziećmi i młodzieżą, która interesuje się sztuką. Poprowadzili zajęcia plastyczne, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Czeka ich jeszcze spotkanie z młodymi artystami, którzy uczęszczają na zajęcia plastyczne do Gminnego Ośrodka Kultury oraz z członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uwieńczeniem pobytu tej międzynarodowej grupy malarzy będzie wystawa poplenerowa, która rozpocznie się w niedzielę 28 października 2012 roku o godzinie 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury.

Zbigniew Woziński

Zapraszamy do galerii

foto 1 20121024 1848917329

Jubileusz X-lecia istnienia Koła Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Babimoście

W sobotę 20 października w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się miła uroczystość. Swój jubileusz X – lecia istnienia obchodziło Koło Terenowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Babimoście. Były kwiaty, życzenia i odznaczenia.

Złotą odznakę Koła otrzymali:
- Jan Szymczak
- Danuta Sułkowska
- Daniela Błoszyk
- Aleksandra Domka

Srebrną odznaką wyróżnieni zostali:
- Maria Nowak
- Teodora Weiman
- Stanisława Michalska
- Wanda Piasecka
- Roman Chruścicki
- Eugeniusz Łęc
- Henryk Piękoś
- Zofia Pajchrowska
- Bolesława Michalska
- Eugenia Polska
- Irena Świtała

Dyplomy za 10 – letnią pracę na rzecz koła otrzymali:
- Horst Sadowski
- Maria Sadowska
- Stanisław Michalski
- Krystyna Olszyna

Do życzeń dołączył się również Burmistrz Babimostu Bernard Radny, który uhonorował Prezesa Koła Pana Jana Szymczaka okolicznościowym ryngrafem. Napisał m.in. „ Z okazji jubileuszu X-lecia istnienia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła Terenowego w Babimoście składam wszystkim członkom serdeczne gratulacje za dotychczasowe osiągnięcia a w szczególności za prowadzenie aktywnej działalności w dziedzinie edukacji i profilaktyki. Wspólnie jest łatwiej walczyć z chorobą dlatego życzę Wam abyście zawsze świadczyli sobie wzajemną pomoc i mogli na siebie liczyć.
Życzę również wszelkiej pomyślności, sił do aktywnej pracy społecznej oraz uśmiechu przy pokonywaniu codziennych trudności”.

W uroczystości uczestniczyła także Pani Teresa Niemczyk Prezes Regionu Zielonogórskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Zapraszamy do galerii

foto 1 20121023 1829701897

W hołdzie pamięci ks. Mjra Stefana Łukowskiego

foto 20121017 2004229390

W minione niedzielne przedpołudnie - 14 października br. przed Kościołem Parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Babimoście odbyła się uroczystość poświęcenia przez proboszcza parafii - ks. kan. Ryszarda Kolano - w asyście pocztów sztandarowych stowarzyszeń cywilnych, organizacji wojskowych oraz uczniów miejscowych szkół
i kadry nauczycielskiej - tablicy upamiętniającej niezwykłą działalność kapelana wojskowego, działacza społecznego, politycznego i oświatowego - ks. mjra Stefana Łukowskiego, żyjącego w latach : 1884 – 1941.

W wygłoszonej homilii w czasie mszy św. ks. proboszcz nakreślił sylwetkę
i zasługi bohaterskiego księdza, którego praca niepodległościowa rozpoczęła się od roku 1910 w parafii Janków Zaleśny na terenie woj. poznańskiego, gdzie zorganizował Towarzystwo Czytelni Ludowych.

Najaktywniejsza działalność ks.mjra Stefana Łukowskiego przypadła na czas jego pobytu w Babimoście, gdzie będąc wikariuszem w latach : 1913 - 1919 szerzył na Pograniczu wielkopolsko - lubuskim myśl o niepodległej Polsce.

Niezwykle ważna jest oświatowa misja ks.mjra S.Łukowskiego, który odegrał tu istotną rolę w pielęgnowaniu ojczystego języka i narodowej kultury.

W okresie zaboru pruskiego głównie księża podejmowali trud organizowania bibliotek ludowych sprawując jednocześnie pieczę nad ich działalnością. Tak było
i w parafii babimojskiej. Znajdowały się tu trzy polskie biblioteki dysponujące niewielkim i mało atrakcyjnym księgozbiorem. Poza Babimostem brak było w parafii jakichkolwiek innych polskich bibliotek.

Stan ten zmienił się w 1913 r. kiedy w Babimoście podjął pracę duszpasterską ks. Stefan Łukowski.

W parafii babimojskiej utworzył osiem bibliotek w tym odrębną bibliotekę przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z charakteryzowną strukturą treściową zbiorów książek, które były wyrazem pedagogicznych idei ks. Stefana Łukowskiego. Było to nowatorskie i niebywałe przedsięwzięcie w zaborze pruskim. Starannie dobrana lektura miała wyposażać w wiedzę oraz kształtować charakter i patriotyczną postawę młodych czytelników. Rozwinął czytelnictwo poprzez odpowiednio dobrany księgozbór o walorach patriotycznych i poznawczych. W strukturze zbiorów znalazła się twórczość religijna, literacka i poznawcza wybitnych Polaków. Jego patriotyczna, społeczna i aktywna działalność wpłynęła na zmianę czytelniczego regresu.

W czasie I wojny światowej ks. mjr Stefan Łukowski organizował tajne oddziały przysposobienia wojskowego młodzieży polskiej.

W 1918 r. zorganizował w Babimoście powiatową polsko-niemiecką Radę Robotniczo-Żołnierską .

Na początku 1919 r. został aresztowany przez Grenzschutz - niemieckie formacje zbrojne, powołane do walki z polskim ruchem narodowowyzwoleńczym, używane do tłumienia powstań w latach 1918 – 1920.

Po wyjściu z więzienia ks.mjr Stefan Łukowski rozpoczął akcję propagandową na rzecz przyłączenia kresów zachodnich do niepodległej Polski. W 1919 r. jako członek delegacji Naczelnej Rady Ludowej udał się wraz z ks. Józefem Pielatowskim
i Teodorem Spiralskim do Paryża, aby tam przedłożyć Konferencji Pokojowej żądania i postulaty ludności autochtonicznej.

O polskości ziem kresowych kilkakrotnie pisał w Dzienniku Poznańskim,
w którym zamieścił m.in. patriotyczny artykuł " Co się z nami stanie ? "

Aresztowany przez gestapo w październiku 1940 r. zginął w styczniu
1941 r. śmiercią męczeńską wierny Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

Tę heroiczną postać oraz działalność dokumentuje wystawa znajdująca się w Izbie Pamiątek Regionalnych, funkcjonującej przy Bibliotece Publicznej im. Wiesława Sautera w Babimoście udostępniona dla zwiedzających.

Do zorganizowania uroczystości poświęcenia tablicy pamięci ks. mjra Stefana Łukowskiego usytuowanej na frontonie Kościoła Parafialnego, wydarzenia
o historycznej randze, przyczynili się: pan Stanisław Błoch, Proboszcz Parafii p.w. św. Wawrzyńca w Babimoście, władze miejskie oraz dyrekcja Biblioteki Publicznej w Babimoście.

Odświętnego charakteru uroczystości nadała towarzysząca wydarzeniu miejscowa Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zapraszamy do galerii

foto 1 20121017 1063462054

Wojewódzki Festiwal Zespołów Folklorystycznych i Śpiewaczych

W dniu 14.10.2012 w Podmoklach Małych odbył sie III Wojewódzki Festiwal Zespołów Folklorystycznych i Śpiewaczych. Na festiwalowej scenie zaprezentowały się wspaniałe zespoły amatorskie ze Zbąszynia, Kolska, Podmokli Małych, Nietkowic, Dąbrówki Wielkopolskiej oraz Siedlca. Każdy z zespołów przygotował 3 piosenki, które oceniała komisja złożona z samych uczestników – każdy zespół oceniał swoich „rywali”. Atmosfera z godziny na godzinę stawała się iście rodzinna. Zespoły wspólnie się bawiły tworząc kółeczka i tańcząc w rytm piosenek poszczególnych zespołów. W przerwie na podsumowanie kart ocen wypełnionych przez zespoły wszyscy po raz kolejny poddali się emocjom i wspólnie tańczyli przy akompaniamencie dwóch akordeonów na których grali Regina Gołek- kierownik muzyczny zespołu seniorów ze Zbąszynia oraz Marcin Szczechowiak – kierownik artystyczny zespołu „Perły-Sumsiodki”. Pani Maria Leśnik ze Zbąszynia również włączyła się i została wodzirejem zabawy.
Następnie prezes stowarzyszenia Lepsza Przyszłość – Pani Aneta Sybis-Jeż ogłosiła wynik Festiwalu. Jak się okazało zostało przyznanych aż 8 pierwszych nagród. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy uczestnictwa. Uczestnicy zadowoleni, z uśmiechem na twarzy wracali do swoich domów z nadzieją na kolejne spotkanie w tak rodzinnej atmosferze.

Zapraszamy do galerii

foto 1 20121017 1320396315

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Babimost

 

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej obchodzony corocznie 14. października w tym roku wypadł w dzień wolny od pracy. Część szkół obchodziła to święto w piątek 12. października, pozostali w poniedziałek 15. października. W związku z tym już w piątek Burmistrz Babimostu zamieścił na stronie internetowej Urzędu Miejskiego życzenia dla nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty w których napisał:

”Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę skierować na Państwa ręce słowa podziękowania, wyrazy szacunku i uznania. Wasza praca to trudne wyzwanie wymagające cierpliwości, wielu poświęceń oraz zaangażowania. Tylko ludzie właściwie wykształceni i dobrze wychowani potrafią rzetelnie i sumiennie pracować na rzecz społeczeństwa. Dlatego też szkoła i Wasz trud stanowią niezwykle istotny czynnik wpływający na kształt funkcjonowania gmin, województw oraz kraju.
Chciałbym w tym szczególnym dniu wyrazić Państwu swą wdzięczność za zaangażowanie, cierpliwość i konsekwencję w codziennym niesieniu kaganka oświaty. Młodzi ludzie z naszej Gminy są finalistami i laureatami olimpiad, konkursów przedmiotowych różnych szczebli co przynosi chlubę, daje powody do satysfakcji i dumy dla nas wszystkich!
Życzę Państwu by Wasza praca, przekazywanie uczniom wiedzy i umiejętności zapewniały im dalsze sukcesy edukacyjne oraz otwierały możliwość rozwoju osobowego. Każdemu pracownikowi oświaty życzę radości i satysfakcji z pracy, dumy z wychowanków i powodzenia w życiu osobistym."

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Babimostu

Bernard Radny

 

W poniedziałek 15. października Burmistrz wyróżnił kilku nauczycieli dyplomami i nagrodami pieniężnymi, które wręczył na uroczystym spotkaniu w Urzędzie Miejskim. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

1/ Pani Ewa Pietrusiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół w Babimoście

2/ Pani Elżbieta Ryczek - Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych

3/ Pani Maria Waligóra - Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Nowym Kramsku

4/ Pani Alina Kozubal – Nauczyciel Zespołu Szkół w Babimoście

5/ Pani Małgorzata Kaczmarska - Nauczyciel Zespołu Szkół w Babimoście

6/ Pan Wojciech Jaroszek - Nauczyciel Zespołu Szkół w Babimoście

Zapraszamy do galerii

foto 1 20121016 1220923030

Certyfikat Szkoły Promującej Ruch Naukowy

Szkoła w Podmoklach Małych jako jedna z 7 szkół w Polsce otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej Ruch Naukowy. Wyróżnienie to przyznaje Kapituła Ruchu Naukowego Małych Szkół w Warszawie szkołom, które wyróżniają się działalnością badawczą.

W ubiegłym roku szkolnym Szkoła w Podmoklach Małych przystąpiła do procesu certyfikacji, którego celem było zbudowanie szkolnego ruchu naukowego, polegającą m. in. na zapoznawaniu dzieci z metodą pracy naukowej. Metodyka ta ma służyć rozwojowi wiedzy, umiejętności uczenia się, wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania zjawisk otaczającego świata.

W trakcie różnorodnych zajęć dzieci nabywały umiejętność formułowania pytań i stawiania hipotez, kojarzenia faktów i wyciągania wniosków, umiejętności pracy zespołowej, stosowania wiedzy w praktyce oraz logicznego i twórczego myślenia. W wyniku tych działań szkoła stała się instytucją, w której naukowy sposób pracy jest codziennością i służy jej rozwojowi.

Szkoła w Podmoklach Małych jest w grupie tych szkół, które jako pierwsze tworzą fundamenty nauki wśród małych dzieci, rozwijają ją, przyczyniając się do tworzenia lepszego świata.

Wręczenie certyfikatów nastąpi wkrótce w Warszawie.

 

Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Kramsku

15 października 2012r. rozpoczęły się prace budowlane polegające na modernizacji budynku ośrodka zdrowia w Nowym Kramsku, które wykonuje Zakład Murarski Pana Jana Muńko z Nowe Kramska.

Na powyższe zamówienie Gmina dwukrotnie organizowała przetargi nieograniczone. W pierwszym przetargu złożona została jedna oferta, która przewyższała wartość środków zabezpieczonych w budżecie na to zadanie - z tego powodu przetarg został unieważniony. Niezwłocznie ogłoszony został kolejny przetarg, jednak także i ten przetarg nie dał rozstrzygnięcia z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty. W zaistniałej sytuacji ogłaszanie kolejnego przetargu nieograniczonego nie dawało gwarancji wyłonienia Wykonawcy na powyższe zadanie, dlatego przeprowadzono rozeznanie rynku lokalnego w sprawie udzielenia ww. zamówienia. Pan Jan Muńko wyraził zainteresowanie zamówieniem, zapoznał się z zakresem robót i złożył niezbędne dokumenty. Po przeprowadzonych negocjacjach została zawarta umowa w dniu 26.09.2012r. z ww. Zakładem, który wykona powyższe zamówienie za kwotę 85.000,00zł brutto.

W zakres umowy wchodzi wykonanie:
przebudowy sanitariatów, wydzielenie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych, wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi, wymiana częściowa stolarki drzwiowej, wymiana grzejników wraz z osprzętem, wymiana kotła gazowego, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych budynku wraz z nałożeniem struktury, wykonanie instalacji odgromowej na dachu płaskim, wymiana opierzeń, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji powyższego zadania to 30.11.2012r.

Poza tym zakresem robót jeszcze w roku bieżącym zostanie wymieniony chodnik dla pieszych znajdujący się na terenie ośrodka zdrowia. Poza tym w przyszłym roku zostanie wykonany parking samochodowy w obrębie działki ośrodka, dla pacjentów korzystających z ośrodka zdrowia w Nowym Kramsku. Wszystkie przeprowadzone prace w ramach modernizacji budynku ośrodka zdrowia w Nowym Kramsku i jego otoczenia wpłyną korzystnie na stronę wizualną obiektu, ale również z pewnością przyczynią się do korzystania w komfortowych warunkach z obiektu służby zdrowia mieszkańcom Nowego Kramska i okolicznych miejscowości.

Przypominamy, że w okresie od 15 października do 30 listopada bieżącego roku ośrodek zdrowia w Nowym Kramsku będzie nieczynny, a wszyscy pacjenci chcący skorzystać z pomocy lekarskiej mogą zgłaszać się do ośrodka zdrowia w Babimoście.

Zapraszamy do galerii

foto 1 20121113 1221202788

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK