INFORMACJA DOTYCZĄCA SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

UWAGA

OD 25.01.2021 r. NOWY NUMER TELEFONU DO REJESTRACJI COVID-19

516 109 788

REJESTRUJEMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 8:00 DO 11:00

Gmina Babimost włączyła się do realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19. Program ten jest kolejną fazą walki z pandemią koronawirusa tak, abyśmy wszyscy mieli szansę na szybki powrót do normalności.

W grupie ,,I’’ Narodowego Programu Szczepień uwzględnione zostały osoby najbardziej narażone na negatywne działanie koronawirusa czyli seniorzy.

Od 15 stycznia 2021 r. jest możliwość rejestracji na szczepienia dla osób powyżej 80 roku życia, a od 22 stycznia 2021 r. dla osób powyżej 70 roku życia. Wykaz placówek wyznaczonych do szczepień zlokalizowanych na terenie naszej gminy dostępny jest na stronie rządowej pod linkiem:

www.gov.pl/web/szczepimysie/lubuskie

Na dzień 14.01.2021 r. placówką wyznaczoną do niniejszych szczepień na terenie Gminy Babimost jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Gminny Ośrodek Zdrowia zlokalizowany w Babimoście przy ul. Gagarina 18. Dla osób chętnych ze skorzystania ze szczepień rejestracja jest możliwa pod numerem telefonu: 516109788, a także pod numerem infolinii 989, za pośrednictwem portalu Pacjent.gov.pl

Szczepienia mają się rozpocząć od dnia 25 stycznia 2021 r. Gmina Babimostu zachęca mieszkańców do poddania się szczepieniom. Urząd zapewnia możliwość skorzystania z transportu do punktu szczepień na terenie gminy osobom, które nie mają możliwości we własnym zakresie dojechać. O tym fakcie należy poinformować placówkę wyznaczoną do szczepień podczas rejestracji na szczepienie.

szczepimysie1 szczepimysie2


!     !     !

koronawirus baner


1663 ASF


Statuetka w konkursie „Przyjazna Polska”

21.10.2016-1021 października 2016 r. Burmistrz Babimostu Bernard Radny z rąk Kapituły odebrał statuetkę i certyfikat dla Gminy Babimost w III edycji konkursu „Przyjazna Polska” w kategorii Certyfikowana Lokalizacja Biznesu, a także certyfikat w XV edycji konkursu „Gmina Fair Play” 2016 w kategorii miasteczko i małe miasto.

Statuetka oraz tytuł „Certyfikowana Lokalizacja Biznesu” / „Premium Business Destination”

przysługuje tylko i wyłącznie gminom, które stwarzają dobre warunki do lokowania i rozwoju biznesu oraz inwestycji, a w szczególności kiedy gmina spełnia standardy:

STANDARD 1: Gmina współpracuje z biznesem w sposób wykraczający poza typowe obowiązki wynikające z przepisów prawa.

STANDARD 2: Gmina stwarza możliwości podejmowania działalności gospodarczej, lokalizacji nowych zakładów lub rozbudowy jednostek gospodarczych.

STANDARD 3: W gminie funkcjonują sprawne procedury obsługi i udzielania informacji, pozwalające na szybkie i przejrzyste udzielenie odpowiedzi dotyczących rozpoczynania lub prowadzenia biznesu w gminie.

STANDARD 4: Dostęp do władz gminy i pracowników merytorycznych jest bezproblemowy.

STANDARD 5: Wszelkie decyzje administracyjne, a szczególnie te związane ze współpracą z biznesem są podejmowane bez zwłoki.

STANDARD 6: Gmina ma sformułowaną pisemną ofertę dla biznesu i pozostałych inwestorów, określającą warunki podejmowania, lokalizacji i prowadzenia działalności gospodarczej w gminie.

STANDARD 7: Poziom, jakość i dostęp do infrastruktury technicznej oraz plany rozwojowe w tym zakresie umożliwiają realizację nowych inwestycji lub rozpoczynanie działalności gospodarczej w gminie.

Gmina Babimost wypełnia kompleksowo wszystkie wyżej wymienione standardy w odniesieniu do inwestorów, dlatego też jako jedyna ze wszystkich zgłoszonych samorządów otrzymała statuetkę w kategorii „Certyfikowana Lokalizacja Biznesu”.

Organizatorem konkursów jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Honorowy patronat tegorocznej edycji konkursu objęli marszałkowie z 10 województw, a ogólnopolskim partnerem była firma INC Rating. Celem konkursu jest promocja najbardziej aktywnych i prorozwojowych gmin w naszym kraju.

Z uczestnictwa w ww. programach certyfikacyjnych dla samorządów wynikają liczne korzyści. Oprócz prestiżu Laureaci korzystają z możliwości promocyjnych. Każdy z Laureatów zyskuje prawo do posługiwania się logo „Gmina Fair Play” w działaniach promocyjnych i biznesowych, np. na stronach internetowych, w ulotkach czy na specjalnych tablicach drogowych. Rozpoznawalne logo przyciąga uwagę inwestorów i wspiera budowanie pozytywnego wizerunku gminy. Certyfikat jest potwierdzeniem wysokich kompetencji samorządu sprawdzonychi ocenionych przez przedsiębiorców, inwestorów i audytorów konkursu. W połączeniu z oceną zawartą w raporcie benchmarkingowym stanowi silny argument w negocjacjach biznesowych.

Tytuł Gmina Fair Play jest ważnym wyróżnieniem, które plasuje Gminę Babimost wśród najlepszych, godnych zaufania gmin w kraju. Świadczy o tym, że przedsiębiorcy, a także większość mieszkańców doceniają wysiłki i starania, które Gmina czyni w rozwój infrastruktury komunalnej i dla biznesu. Tytuł ,,Gminy Fair Play” oraz „Certyfikowana Lokalizacja Biznesu” jest jednocześnie zachętą dla innych potencjalnych inwestorów do lokowania swoich działalności na terenie Gminy Babimost. Tegoroczna gala konkursowa odbyła się w Warszawie z udziałem nagrodzonych samorządowców, polityków oraz mediów.

Zapraszamy do galerii

21.10.2016-2
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK