UWAGA!!!

Z dniem 25 maja br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przybywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail, pod którymi można umawiać się na wizyty w urzędzie dostępny jest przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.

Mimo wznawiania bezpośredniej obsługi interesantów, urząd nadal zachęca mieszkańców gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP czy poczta tradycyjna. Nadal można umieszczać pisma/wnioski do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem urzędu.


sluby20


UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44.


 

!     !     !

 

koronawirus baner

 


1663 ASF


komunalka-info


Gmina Babimost Liderem Polskiego Samorządu

03102016-1Nasza gmina odniosła kolejny krajowy sukces, otrzymując tytuł i złotą statuetkę w konkursie LIDER POLSKIEGO SAMORZĄDU. W Ogólnopolskim Programie Promocji Regionów Samorządowa Marka Roku, organizowanym przez przedsiębiorstwo Europa 2000 Consulting Sp. z o.o, Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług brały udział samorządy i przedsiębiorstwa z całej Polski. Tym większy to sukces i powód do satysfakcji.

W tym konkursie docenione zostały nasze osiągnięcia gospodarcze, skuteczne pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej, rozwój infrastruktury oraz atuty turystyczne. Wysoko oceniono inwestycje realizowane w okresie ostatnich dwóch lat w tym m.in.: budowę trybun i zadaszenia przy budynku zaplecza socjalno – technicznego na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście, rozbudowę parkingu za Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Babimoście, przebudowę drogi wraz z chodnikami w obrębie Rynku w Babimoście. W zakresie ochrony środowiska i działań proekologicznych doceniono działania związane z dofinansowaniem zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest. Uznanie znalazły również inwestycje w zakresie budowy kolejnych odcinków ścieżek rowerowych przy ulicy Dworcowej i Łąkowej w Babimoście oraz w Podmoklach Małych. Na wyróżnienie zasłużyła także aktywność pozainwestycyjna gminy. Wysoko oceniono finansowanie przez gminę nauki gry na instrumentach dętych i ludowych oraz działalność orkiestry dętej OSP. Z uznaniem odniesiono się do realizacji bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla osób po 65 roku życia, rencistów i inwalidów. Doceniono nagrody i wyróżnienia gminy w innych rankingach i konkursach. Były to m.in.: „Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” za rozwijanie współpracy partnerskiej wspólnie z gminą Neuruppin, wyróżnienie „Sportowa Gmina” podczas Ogólnopolskiego Kongresu Infrastruktury Sportowej w siedzibie PKOL w Warszawie, złota statuetka „Gmina Roku” w kategorii gmin miejsko-wiejskich w konkursie „Orły Polskiego Samorządu” oraz „Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” za 25 lat piastowania funkcji Burmistrza przez Bernarda Radnego. Ponadto w rankingu gmin miejsko-wiejskich tygodnika WPROST z sierpnia 2015 roku, oceniającym najszybciej rozwijające się gminy, zajęliśmy 5 miejsce w kraju, w klasyfikacji wykorzystania środków z UE w latach 2004 – 2014 przeprowadzonym przez czasopismo „WSPÓLNOTA” zajęliśmy 29 miejsce w Polsce a w ogólnopolskim dzienniku „Rzeczpospolita” w 10. jubileuszowej edycji rankingu polskich samorządów z 2014 roku Babimost zajął 31 miejsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich.

Zauważono atuty, które wyróżniają naszą gminę a przede wszystkim : dynamiczny rozwój przedsiębiorczości i bardzo niskie 2% bezrobocie, skuteczne aplikowanie i wykorzystanie środków finansowych z Unii Europejskiej, pełne uzbrojenie gminy - w infrastrukturę wodociągową – w tym dwie Automatyczne Stacje Uzdatniania Wody w Babimoście i Kolesinie, w sieć kanalizacyjną – w tym nowoczesną Gminną Oczyszczalnię Ścieków, w sieć gazową oraz lokalizację na terenie gminy GPZ – u o mocy 26 MW zapewniającą pełne bezpieczeństwo energetyczne dla mieszkańców oraz obecnych i przyszłych inwestorów. Wyróżnia nas również posiadanie 23 kilometrów bezpiecznych, asfaltowych i z kostki polbruk ścieżek rowerowych, oraz doskonała baza sportowa z halą sportową, budynkiem Fitness Park z trybunami z zadaszeniem, sześciotorową bieżnią poliuretanową , boiskami trawiastymi i o sztucznej nawierzchni.

Należy nadmienić, że wśród samorządów z województwa lubuskiego wyróżnione zostały także gminy Świdnica i Zabór, które otrzymały tytuły „Orzeł Polskiego Samorządu”. Tę nagrodę Babimost zdobył     już w ubiegłym roku.

Reasumując możemy z dumą powiedzieć, że na złotą statuetkę w plebiscycie „Lider Polskiego Samorządu 2016” solidnie zapracowaliśmy. Jest to sukces Burmistrza, jego współpracowników oraz wielu mieszkańców naszej Gminy. Wręczenie nagrody odbyło się w piątek 30 września 2016 roku w Warszawie, podczas uroczystej gali prowadzonej przez znane postaci telewizji – Piotra Gąsowskiego i Dorotę Gardias. Statuetkę i dyplom z rąk Janusza Piechocińskiego, byłego wicepremiera i ministra gospodarki oraz Jacka Piechoty, byłego ministra gospodarki i pracy, odebrał Burmistrz Babimostu Bernard Radny. Gala zakończyła się wspólnym spotkaniem samorządowców z przedsiębiorcami, którzy zostali wyróżnieni tytułami Lider Polskiej Gospodarki oraz Diament Polskiej Gospodarki.

 

Zapraszamy do galerii

 

03102016-2

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK