UWAGA!!!

Z dniem 25 maja br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przybywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail, pod którymi można umawiać się na wizyty w urzędzie dostępny jest przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.

Mimo wznawiania bezpośredniej obsługi interesantów, urząd nadal zachęca mieszkańców gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP czy poczta tradycyjna. Nadal można umieszczać pisma/wnioski do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem urzędu.


sluby20


UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44.


 

!     !     !

 

koronawirus baner

 


1663 ASF


komunalka-info


Ranking samorządów „RZECZPOSPOLITEJ”

Ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita”, w swoim tegorocznym 167 numerze z dnia 19 lipca opublikował doroczny ranking polskich miast i gmin zatytułowany – „RANKING SAMORZĄDÓW 2016”. Na czele niezależnej kapituły, która od pierwszego rankingu samorządów czuwa nad metodologią oceny miast i gmin, stoi Pan Jerzy Buzek, były premier RP. Ponadto w jej składzie są m.in. Pan Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, dziennikarze, przedstawiciele samorządów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju. Samorządy zostały podzielone na trzy kategorie: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie łącznie oraz gminy wiejskie.

Ranking został podzielony na dwa etapy. W pierwszym wybrano gminy, które najlepiej zarządzały swoimi finansami w latach 2012-2015 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Dane, które posłużyły do zweryfikowania tego wskaźnika wzięto pod uwagę z Ministerstwa Finansów. Oceniano między innymi dynamikę wzrostu wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wartość środków unijnych jakie w latach 2012-2015 wpłynęły do budżetu gminy, indywidualny wskaźnik zadłużenia, nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów, dynamikę dochodów własnych, dynamikę wzrostu wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Po zakończeniu pierwszego etapu wyselekcjonowano samorządy, które najlepiej odpowiadały kryteriom określonym przez kapitułę. Do drugiego etapu zakwalifikowano 565 samorządów. W tej grupie znalazło się 65 miast na prawach powiatu, 250 gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich.

W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich, których w Polsce ogółem jest blisko 900, Babimost znalazł się na wysokim 20 miejscu. Równolegle do ogólnego rankingu powstał ranking „Innowacyjne gminy”. W tej kategorii zajęliśmy ex aequo 14 miejsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Tutaj oceniano rozwój cyfrowy poszczególnych samorządów.

Tak wysoką pozycję i ocenę zawdzięczamy prowadzeniu racjonalnej polityki finansowej, inwestycyjnej i skutecznemu pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Obecnie wchodzimy w kolejny okres unijnej perspektywy finansowej czyli realizacji nowych programów dofinansowanych ze środków UE. Czekają nas nowe, niełatwe wyzwania, które będą szansą na następne ważne inwestycje w naszej gminie.

dyplom19072016

 

19072016gminy1

 

19072016innowacje1

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK