UWAGA!!!

Z dniem 25 maja br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przybywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail, pod którymi można umawiać się na wizyty w urzędzie dostępny jest przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.

Mimo wznawiania bezpośredniej obsługi interesantów, urząd nadal zachęca mieszkańców gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP czy poczta tradycyjna. Nadal można umieszczać pisma/wnioski do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem urzędu.


sluby20


UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44.


 

!     !     !

 

koronawirus baner

 


1663 ASF


komunalka-info


Jubileusz 20 – lecia współpracy i 10 – lecia podpisania umowy partnerskiej z Neuruppin

Foto-1W dniach od 11 do 13.09 br. odbywały się w Neuruppin uroczystości związane z 20 – leciem współpracy i 10 – leciem podpisania umowy partnerskiej z Babimostem. W obchodach tego święta wzięły udział organizacje i stowarzyszenia oraz oficjalna delegacja z naszej gminy. Wśród nich byli: Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespół Śpiewaczy WIWAT oraz członkowie Koła Pszczelarzy z Babimostu. Na czele delegacji oficjalnej stał Burmistrz Bernard Radny.

Już w 1995 roku nawiązane zostały kontakty z niemiecką gminą Neuruppin, leżącą w Brandenburgii, ok.80 km na północny - zachód od Berlina. Jej inicjatorem jest była nieżyjąca już mieszkanka Neuruppin, pani Ruth Preust, która urodziła się w Babimoście. Wzmożone kontakty, głównie na płaszczyźnie kulturalno -  sportowej rozpoczęły się w 2000 roku, a w październiku 2005 roku podpisano umowę o współpracy pomiędzy Babimostem a Neuruppin. Zawarcie tego porozumienia miało bardzo doniosły i uroczysty charakter. Ze strony niemieckiej podpisał je Burmistrz Neuruppin Jens-Peter Golde, a ze strony polskiej Burmistrz Babimostu Bernard Radny.

Przez lata współpracy zrealizowano wiele Polsko - Niemieckich projektów, które zostały dofinansowane przez Unię Europejską. Goście z Niemiec biorą udział w zawodach  sportowo - rekreacyjnych, imprezach kulturalnych, spotkaniach organizacji społecznych, konferencjach i seminariach. Do Neuruppin wyjeżdżają Koła Gospodyń Wiejskich, seniorzy, młodzież, członkowie stowarzyszeń oraz delegacje oficjalne i biorą udział w różnorodnych wydarzeniach społecznych, kulturalnych i sportowych. Za dotychczasowe osiągnięcia na polu współpracy partnerskiej, oraz za wspólną realizację wielu projektów Burmistrz Babimostu Bernard Radny oraz Burmistrz Neuruppin Jens Peter Golde zostali uhonorowani przez Prezesa Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” Czesława Fiedorowicza okolicznościowymi statuetkami. Uroczystość odbyła się 3 czerwca 2009 roku w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Punktem kulminacyjnym obchodów jubileuszu 20 – lecia współpracy i 10 – lecia podpisania umowy partnerskiej z Neuruppin, była msza święta w kościele, w miejscowości Bechlin, która terytorialnie należy do gminy Neuruppin. Tam po uroczystościach religijnych, podpisano protokół ustaleń dotyczący kontunuowania dotychczasowej współpracy. Dokument podpisali Burmistrz Babimostu Bernard Radny oraz, w zastępstwie nieobecnego ze względu na problemy zdrowotne Burmistrza Neuruppin Jensa-Petera Golde jego zastępca, Arne Krohn. Liturgię mszy świętej uświetnił swoim występem zespół śpiewaczy Wiwat, a w momencie podpisywania dokumentów odegrany został, przez członków naszej orkiestry dętej, hejnał babimojski.

Po oficjalnej części uroczystości, delegacja naszej gminy wzięła udział w dożynkach gminnych oraz obchodach 700-lecia istnienia miejscowości Bechlin. Korowód dożynkowy poprowadziła gorąco witana Orkiestra Dęta OSP z Babimostu. W części artystycznej na dożynkowej scenie wystąpił zespół śpiewaczy Wiwat oraz ponownie Orkiestra Dęta naszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Oba koncerty spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem i były żywiołowo oklaskiwane przez niemieckich słuchaczy. Podczas pobytu w Neuruppin członkowie Koła Pszczelarzy zaproszeni zostali do odwiedzenia okolicznej pasieki, a delegacja oficjalna wraz z orkiestrą zwiedziła nową remizę strażacką. Pobyt zakończył się rejsem statkiem po jeziorze ruppińskim.

Uroczyste obchody jubileuszu 20 – lecia współpracy i 10 – lecia podpisania umowy partnerskiej z Neuruppin, odbędą się również w Babimoście w dniu 10.10.2015 roku.

Zapraszamy do galerii

Foto-5

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK