UWAGA!!!

Z dniem 25 maja br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przybywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail, pod którymi można umawiać się na wizyty w urzędzie dostępny jest przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.

Mimo wznawiania bezpośredniej obsługi interesantów, urząd nadal zachęca mieszkańców gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP czy poczta tradycyjna. Nadal można umieszczać pisma/wnioski do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem urzędu.


sluby20


UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44.


 

!     !     !

 

koronawirus baner

 


1663 ASF


komunalka-info


Rewitalizacja jeziora Wojnowskiego

19.05.2015-1W dniu 18 maja 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Babimoście odbyło się kolejne spotkanie w sprawie prowadzenia racjonalnej gospodarki przez dzierżawcę na wodach jeziora Wojnowskiego Wschodniego i Zachodniego.

W spotkaniu uczestniczyli:

- zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze - Pan Jerzy Tonder,

- Burmistrz Kargowej – Pan Jerzy Fabiś,

- Kierownik Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Sulechowie - Pan Jakub Akonom,

- Burmistrz Babimostu – Pan Bernard Radny,

- insp. ds. rolnictwa, melioracji i leśnictwa – Sylwester Błoch.

Część mieszkańców gmin Babimost, Kargowa zainteresowanych wypoczynkiem nad akwenami położonymi w granicach administracyjnych obydwóch gmin i nie tylko z niepokojem oczekuje rozwiązań które w efekcie działań, doprowadzą do zwiększenia zarybienia w jeziorach.

Zebrani omówili:

- zagrożenia oraz wpływ środowiska na stan czystości wód jezior,

- wyniku kontroli organów nadzorczych, dotyczących wywiązywania się dzierżawcy z zapisów zawartych w umowie,

- skrupulatne egzekwowanie poszczególnych punków umowy poprzez bezpośredni nadzór sprawowany przez organizację niezależną mającą potwierdzić faktyczne realizowanie zapisów umowy.

Zapraszamy do galerii

19.05.2015-3
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK