UWAGA!!!

Z dniem 25 maja br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przybywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail, pod którymi można umawiać się na wizyty w urzędzie dostępny jest przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.

Mimo wznawiania bezpośredniej obsługi interesantów, urząd nadal zachęca mieszkańców gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP czy poczta tradycyjna. Nadal można umieszczać pisma/wnioski do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem urzędu.


sluby20


UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44.


 

!     !     !

 

koronawirus baner

 


1663 ASF


komunalka-info


Burmistrz ponownie wybrany w skład Konwentu Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”

24.04.2015-3W dniu 24 kwietnia 2015 r. w Sulechowie odbyła się XLI Konferencja Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa- Nysa –Bóbr”. Stowarzyszenie Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” powstało w roku 1993. W skład Euroregionu wchodzą gminy, miasta i powiaty – łącznie 58 członków.

Euroregion jest platformą dobrowolnej współpracy polskich gmin z powiatami i miastami Niemiec. Celem Euroregionu jest wszechstronna działalność na rzecz pomyślności obszarów przygranicznych RP i Niemiec, ich sankcji ekologicznej, rozkwitu gospodarczego oraz stałej poprawy warunków życia ich mieszkańców. Podczas konferencji w Sulechowie został wybrany w głosowaniu tajnym skład konwentu Euroregionu, w który weszli między innymi:

  1. Czesław Fiedorowicz - Prezes Konwentu
  2. Bernard Radny – Burmistrz Babimostu
  3. Bartłomiej Bartczak – Burmistrz Miasta Gubin
  4. Krzysztof Kaliszuk – Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra
  5. Danuta Madej – Burmistrz Miasta Żary
  6. Dariusz Straus – Wójt Gminy Siedlisko
  7. Waldemar Wrześniak – Starosta Nowosolski

Kadencja Konwentu trwa cztery lata. Burmistrz Babimostu – Bernard Radny piastuje tą funkcje od 1998 roku. Jest to funkcja społeczna i z tego tytułu nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.

Zapraszamy do galerii

24.04.2015-2

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK