UWAGA!!!

Z dniem 25 maja br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przybywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail, pod którymi można umawiać się na wizyty w urzędzie dostępny jest przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.

Mimo wznawiania bezpośredniej obsługi interesantów, urząd nadal zachęca mieszkańców gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP czy poczta tradycyjna. Nadal można umieszczać pisma/wnioski do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem urzędu.


sluby20


UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44.


 

!     !     !

 

koronawirus baner

 


1663 ASF


komunalka-info


Spotkanie w biurze Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” w Gubinie

23.02.2015-1W poniedziałek, 23.02.2015r. w siedzibie Euroregionu w Gubinie odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli konwentu i biura Stowarzyszenia Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Energii Kraju Związkowego Brandenburgia, zaangażowanych we wdrażanie  Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Stronę polską reprezentowali m.in.: Prezes Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”, pan Czesław Fiedorowicz, Dyrektor Biura Euroregionu w Gubinie, pani Bożena Buchowicz, zastępca prezesa konwentu i jednocześnie Burmistrz Gubina, pan Bartłomiej Bartczak, Burmistrz Babimostu, pan Bernard Radny oraz zastępca Prezydenta Zielonej Góry, pan Krzysztof Kaliszuk.

W skład delegacji niemieckiej wchodzili: Pan Wolfgang Balint, szef Instytucji Zarządzającej Programem Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 oraz pan Waldemarem Tomaszek i pani Ariane Thiele, pracownicy Instytucji Zarządzającej.

Spotkanie rozpoczęło się krótką prezentacją dotyczącą całokształtu działalności Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Nie zabrakło statystyk dotyczących projektów transgranicznych realizowanych przy wsparciu Euroregionu zarówno w programie polsko-brandenburskim jak i polsko-saksońskim. W dalszej części spotkania dyskutowano na temat stanu prac nad przygotowaniem nowego programu na lata 2014-2020 oraz możliwości uproszczeń procedur aplikacyjnych.

Zapraszamy do galerii

23.02.2015-3

 

Źródło:euroregion-snb.pl

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK