UWAGA!!!

Z dniem 25 maja br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przybywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail, pod którymi można umawiać się na wizyty w urzędzie dostępny jest przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.

Mimo wznawiania bezpośredniej obsługi interesantów, urząd nadal zachęca mieszkańców gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP czy poczta tradycyjna. Nadal można umieszczać pisma/wnioski do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem urzędu.


sluby20


UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44.


 

!     !     !

 

koronawirus baner

 


1663 ASF


komunalka-info


Konferencja podsumowująca termomodernizację

04.11.2014-7W dniu 04 listopada bieżącego roku w zmodernizowanym budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście odbyła się konferencja podsumowująca projekt pod nazwą ”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Babimost”, który był realizowany przy współudziale środków Unii Europejskiej z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z Priorytetu III Ochrona I Zarządzanie Zasobami Środowiska Przyrodniczego Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

W konferencji udział wzięli między innymi: władze Gminy, samorządowcy, przedstawiciele Rady Miejskiej, dyrektorzy zmodernizowanych obiektów, a także Pan Maciej Kałuski Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. WFOŚiGW w Zielonej Górze jest instytucją pośredniczącą II stopnia podczas realizacji przez Gminę Babimost ww. projektu termomodernizacji z ramienia Marszałka Województwa Lubuskiego, który udzielił dofinansowania naszej gminie ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zaproszeni goście spotkali się w Gminnym Ośrodku Kultury, skąd udali się do Zespołu Szkół
w Babimoście celem obejrzenia zmodernizowanego budynku szkoły, w którym wykonano:
- izolację termiczną ścian zewnętrznych styropianem grubości 15cm (3.299m2) wraz z nałożeniem tynku mineralnego cienkowarstwowego grubości 2mm malowanego farbą silikatową (3.173,80m2),
- izolację termiczną stropodachów granulatem z wełny mineralnej warstwą gr. 30cm

i styropianem laminowanym papą (292m2),
- wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej (580m2),
- wymieniono rynny i rury spustowe,
- wymieniono instalację odgromową,
- izolację termiczną i przeciwwilgociową ścian piwnic (475m2), a cokół wykończono tynkiem mozaikowym,

- całkowitą wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem pomp ciepła i połączeniem z istniejącymi gazowymi kotłami grzewczymi. Układ pomp ciepła zaprojektowano do pracy kaskadowej. Pompy ciepła pobierają ciepło z dolnego źródła ciepła i przekazują je do górnego źródła ciepła. Kolektor gruntowy utworzony jest z 16 pionowych pętli po 110 m każda,
co stanowi tzw. dolne źródło ciepła. Jako elementy grzewcze zastosowano grzejniki płytowe
w ilości 290szt.

Wszystkie ww. roboty na obiekcie Zespołu Szkół w Babimoście wykonało konsorcjum firm:

a) Usługi Ogólnobudowlane Roman Dziubiński z Chodzieży i

Następnie wszyscy zebrani udali się do Gminnego Ośrodka Kultury, aby obejrzeć wykonane prace termomodernizacyjne, które obejmowały wykonanie:
- izolację termiczną ścian zewnętrznych styropianem grubości 15cm w ilości 1.198m2,
- izolację ścian Sali widowiskowej - 1.940m2,
- izolację termiczną stropodachu nad salą widowiskową styropapą 718m2,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w ilości 260m2,
- wykonano kolektor gruntowy utworzony jest z 8 pionowych pętli po 90 m każda, czyli tzw. dolne źródło ciepła, które połączono z pompą ciepła i istniejącymi gazowymi kotłami grzewczymi.
- zamontowano grzejniki w ilości 86 sztuk.

Wszystkie ww. roboty w Gminnym Ośrodku Kultury wykonała firma EKOBUD Sp. z o.o. Zielonej Góry.

Po zakończonej wizji obiektów zebrani udali się do sali konferencyjnej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, celem kontynuacji spotkania. W tej części Burmistrz Babimostu przedstawił całą historię projektu tj. od powstania pomysłu poprzez przygotowanie dokumentacji projektowej, złożenie wniosku o dofinansowanie, przeprowadzenie procedur przetargowych na wybór wykonawców robót budowlanych do zakończenia realizacji robót na obiektach.

Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Pan Kałuski w swojej wypowiedzi podkreślił zarówno ciekawość jak i nowatorskość naszego projektu. Pogratulował również Burmistrzowi Babimostu pomysłu realizacji termomodernizacji kilku obiektów jednocześnie.

Wykonanie przez Gminę Babimost inwestycji termomodernizacji obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście i Zespołu Szkół w Babimoście, w których systemy ogrzewania są oparte na pompach ciepła i kolektorach gruntowych, pozwalają tym samym na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do celów ogrzewczych obiektów, co jednocześnie spowoduje zmniejszenie emisji spalin do atmosfery, tym samym nastąpi również poprawa jakości powietrza i ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

znaczki

Zapraszamy do galerii

04.11.2014-11
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK