UWAGA!!!

Z dniem 25 maja br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przybywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail, pod którymi można umawiać się na wizyty w urzędzie dostępny jest przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.

Mimo wznawiania bezpośredniej obsługi interesantów, urząd nadal zachęca mieszkańców gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP czy poczta tradycyjna. Nadal można umieszczać pisma/wnioski do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem urzędu.


sluby20


UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44.


 

!     !     !

 

koronawirus baner

 


1663 ASF


komunalka-info


Spotkanie z władzami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

Spotkanie z władzami PWSZWe wtorek 4 marca na zaproszenie Burmistrza Babimostu Bernarda Radnego do Babimostu przybyła delegacja władz sulechowskiej uczelni w składzie :

- REKTOR dr hab. inż. Wiesław Miczulski prof. PWSZ

- prof. dr hab. inż. Marian Miłek Instytut Politechniczny

- doc. dr inż. Julian Jakubowski Prorektor ds. Studenckich

- doc. dr Krzysztof Dzieńdziura Instytut Turystyki i Rekreacji

Wizyta była pokłosiem wcześniejszego spotkania, zorganizowanego w murach PWSZ w Sulechowie, w którym uczestniczyły władze samorządowe gmin i powiatu zielonogórskiego.

Rozmowy dotyczyły głównie takich dziedzin jak energia odnawialna i turystyka. Jak wiemy, w ostatnim czasie staliśmy się wiodącym samorządem w regionie, w dziedzinie turystyki rowerowej. Mamy 23 kilometry doskonałych tras rowerowych i wiele obiektów turystycznych, do których tymi ścieżkami można dojechać. Ponadto wdrażamy systemy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Praktycznym przykładem może być instalacja 24 pomp ciepła przy modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury i Zespołu Szkół w Babimoście. Corocznie dofinansowujemy budowę instalacji solarnych, powstających w budynkach jedno – i wielorodzinnych. Na stronie internetowej naszej Gminy funkcjonuje pierwsza w Polsce interaktywna mapa solarna.

Jak widać wspólnych tematów z przedstawicielami PWSZ, którzy z uznaniem odnieśli się do tych osiągnięć, było sporo. Sulechowska uczelnia chce nadać kształceniu studentów bardziej praktyczny wymiar. Szuka więc płaszczyzn porozumienia z gminami, które mają coś konkretnego do zaoferowania. Jesteśmy jedną z takich gmin. Ustaliliśmy, że studenci w ramach zajęć praktycznych, będą mogli realizować na rzecz naszej gminy dokumenty planistyczne w zakresie rozwoju turystyki i energii odnawialnej. Odbywać się to będzie z korzyścią dla obu stron. Oni nabywać będą doświadczenia, a Gmina uzyska opracowania, które pomogą w realizacji strategii rozwoju ukierunkowanego m.in. na nowoczesne odnawialne źródła energii i turystykę .

W ramach podjętej współpracy zamieściliśmy wizytówkę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na naszych telebimach .

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK