UWAGA!!!

Z dniem 25 maja br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przybywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail, pod którymi można umawiać się na wizyty w urzędzie dostępny jest przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.

Mimo wznawiania bezpośredniej obsługi interesantów, urząd nadal zachęca mieszkańców gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP czy poczta tradycyjna. Nadal można umieszczać pisma/wnioski do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem urzędu.


sluby20


UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44.


 

!     !     !

 

koronawirus baner

 


1663 ASF


komunalka-info


Wigilie stowarzyszeń

Tradycyjnie, jak każdego roku, grudzień w Gminie Babimost obfitował w spotkania opłatkowe, które organizowały władze i członkowie wielu organizacji i stowarzyszeń społecznych. W radosnej atmosferze wyczekiwania na wigilijną noc była okazja do złożenia sobie życzeń, rozmów w miłej, świątecznej atmosferze przy suto zastawionych stołach.

Już 16 grudnia na swoją kolację wigilijną zaprosił swoich członków zarząd Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Prezes Zarządu Alfred Hajduła , poseł na Sejm RP Bogusław Wontor , Burmistrz Bernard Radny oraz proboszcz babimojskiej parafii ks. Ryszard Kolano złożyli wszystkim zebranym życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego 2014 roku. Krótki interesujący program artystyczny przygotował pan Edward Garlikowski ze swoimi wnukami, a następnie podzielono się opłatkiem.

Tego wieczoru odbyło się jeszcze jedno miłe spotkanie wigilijne. Do Sali wiejskiej w Nowym Kramsku na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich przybyło blisko 150 osób. Byli wśród nich mieszkańcy tej miejscowości, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z pozostałych sołectw oraz zaproszeni goście z Burmistrzem Bernardem Radnym oraz księdzem Waldemarem Sołtysiakiem, proboszczem nowokramskiej parafii na czele. Artystyczną część uroczystości, podczas której wspólnie śpiewano kolędy, przygotował zespół śpiewaczy WIWAT z Podmokli Małych. O stronę kulinarną zadbało wspomniane już KGW z Nowego Kramska wraz z jej przewodnicząca Moniką Jarysz, która pełniła jednocześnie rolę gospodyni tej uroczystości.

We wtorek 17 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury zebrali się członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Koła Nr 1 w Babimoście, aby cieszyć się wspólnie ze zbliżających się Świat Bożego Narodzenia, razem spożyć wigilijne potrawy. Gospodarzami tej uroczystości byli pani Barbara Szmagulska i pan Piotr Tomczyk . Burmistrz Bernard Radny złożył zebranym życzenia dzieląc się ze wszystkimi opłatkiem . Do wspólnego śpiewania kolęd zachęcił Marcin Szczechowiak wspólnie ze swoją wychowanką z sekcji muzycznej Gminnego Ośrodka Kultury.

Kolejną wieczerze wigilijną, również w Gminnym Ośrodku Kultury, przygotował zarząd Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Koło w Babimoście, które zaprosiło na tę uroczystość m.in. Burmistrza Bernarda Radnego oraz proboszcza parafii pw. Św. Wawrzyńca, ks. Ryszarda Kolano. Prezes Jan Szymczak, dzieląc się opłatkiem dziękował członkom swojego towarzyszenia za całoroczna pracę, a Burmistrz Bernard Radny i ksiądz proboszcz Ryszard Kolano życzyli wszystkim diabetykom zdrowia, pogodnych i rodzinnych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku.

W czwartek 19 grudnia Babimojski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprosił swoich członków na przyjęcie opłatkowe. Burmistrz Babimostu w ciepłych, serdecznych słowach zwrócił się do blisko 60 słuchaczy , życząc wszystkim radosnych świąt oraz dalszych sukcesów w edukacji i zgłębiania wiedzy w 2014 roku. Po nim kilka słów do zebranych powiedział Ksiądz proboszcz Ryszard Kolano, składając na zakończenie serdeczne, Bożonarodzeniowe życzenia. Spotkanie uświetnione zostało kolędami zaśpiewanymi i zagranymi przez młodzież z sekcji muzycznej z Gminnego Ośrodka Kultury prowadzonej przez Marcina Szczechowiaka. Pani Prezes Helena Latoń dołączyła się do wszystkich wygłoszonych wcześniej życzeń i dała sygnał do dzielenia się opłatkiem. Po tej uroczystej części wszyscy zasiedli do poczęstunku, który składał się z tradycyjnych wigilijnych potraw.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK