UWAGA!!!

Z dniem 25 maja br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przybywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail, pod którymi można umawiać się na wizyty w urzędzie dostępny jest przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.

Mimo wznawiania bezpośredniej obsługi interesantów, urząd nadal zachęca mieszkańców gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP czy poczta tradycyjna. Nadal można umieszczać pisma/wnioski do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem urzędu.


sluby20


UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44.


 

!     !     !

 

koronawirus baner

 


1663 ASF


komunalka-info


Burmistrz Bernard Radny wyróżniony w konkursie im Grzegorza Palki

wyroznienie burmnistrza 20131016 1429938519

W niedzielę 13 października 2013 roku w muzeum im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich przy Placu Bankowym w Warszawie odbyła się podniosła uroczystość wręczania nagród im. Grzegorza Palki, przyznawanych przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu lokalnego. Jednym z dwudziestu wyróżnionych samorządowców z całego kraju był Burmistrz Babimostu. Kapituła konkursu w uzasadnieniu swojego werdyktu podkreśliła szczególne osiągnięcia Bernarda Radnego w pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej i rozwój infrastruktury w Gminie Babimost.

Wyróżnienie, którego patronem jest wybitny samorządowiec, prezydent Łodzi w latach 1990-1994 (zmarły tragicznie w 1996 roku), jest dla Burmistrza Bernarda Radnego kolejną nagrodą, potwierdzającą jego zasługi na rzecz rozwoju Gminy. Należy przypomnieć, że w chwili obejmowania przez Bernarda Radnego stanowiska Burmistrza Babimostu, w Gminie nie było kanalizacji, wodociągów, telefonów, a struktura gospodarcza była bardzo słaba. Dziś w Babimoście wskaźnik bezrobocia wynosi ok. 2 % i jest jednym z najniższych w województwie lubuskim i w kraju. Ludzie mają pracę, a Gmina dynamicznie się rozwija. Bernard Radny wciąż z żelazną konsekwencją wprowadza działania związane z budową proekologicznej infrastruktury technicznej niezbędnej dla rozwoju przedsiębiorczości. Kilka dni temu oddaliśmy do użytku 12 kilometrów ścieżek rowerowych, które pełnią nie tylko funkcję turystyczną ale również społeczną. W ostatnich latach wyremontowano wszystkie świetlice wiejskie, obecnie otwieramy nowoczesne targowisko miejskie. Przy Centrum Sportu i Rekreacji powstaje budynek zaplecza socjalno-technicznego wyposażony w siłownię, zaplecze sanitarne, sale klubowe. Trwają prace projektowe przy budowie kolejnej nowoczesnej Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody, która odciąży obecną, zasili w wodę mieszkańców oddalonych wsi oraz zapewni bezpieczeństwo w przypadku awarii, zdarzeń losowych itp.

Efekt działań inwestycyjnych jest wysoko oceniany przez wiele instytucji i samorządów wszystkich szczebli, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia dla Burmistrza i Gminy Babimost. Od wielu lat Gmina Babimost otrzymuje statuetkę i certyfikat „Gmina Fair Play” za tworzenie bardzo dobrych warunków dla inwestorów. W rankingach gmin Województwa Lubuskiego oraz ogólnopolskich rankingach gmin ogłaszanych przez „Rzeczpospolitą” wielokrotnie zajmowała czołowe miejsca. W ubiegłym roku otrzymała wyróżnienie w konkursie Samorządowy Lider Edukacji.

W ostatnich latach ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa Burmistrz Babimostu pozyskał kwotę około 25 milionów złotych. To dzięki jego staraniom powstały takie inwestycje jak: obwodnica Babimostu której wartość wynosi 50 mln zł, hala sportowa OLIMPIA za kwotę blisko 11,5 mln zł, kanalizacja łącznie z oczyszczalnią ścieków za ponad 20 mln zł., ścieżki rowerowe, których większość przebiega w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich za 4,0 mln zł. W okresie sprawowania przez niego funkcji majątek Gminy wzrósł o około 40 mln zł.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

13.10.2013-10

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK