UWAGA!!!

Z dniem 25 maja br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przybywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail, pod którymi można umawiać się na wizyty w urzędzie dostępny jest przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.

Mimo wznawiania bezpośredniej obsługi interesantów, urząd nadal zachęca mieszkańców gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP czy poczta tradycyjna. Nadal można umieszczać pisma/wnioski do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem urzędu.


sluby20


UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44.


 

!     !     !

 

koronawirus baner

 


1663 ASF


komunalka-info


Uroczystość otwarcia ścieżek rowerowych w Gminie Babimost

 znaczki

W sobotę 5 października 2013 roku w Babimoście nastąpiło uroczyste otwarcie ponad 12 kilometrów ścieżek rowerowych wybudowanych w ramach projektu „Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim”, którego partnerem ze strony niemieckiej była gmina Bad Muskau.

Historia budowy ścieżek rowerowych w Gminie Babimost sięga początku lat 2000. Wówczas powstał odcinek łączący Nowe Kramsko z Kolesinem a następnie zbudowano 1 800 mb ścieżki z Babimostu w kierunku ośrodka wypoczynkowego i jeziora Linie. W kolejnym zakresie, w 2004 roku, wykonano ponad 6 – kilometrów ścieżki z nawierzchni asfaltowej łączącej Babimost i Linie. W tym samym czasie powstał odcinek pomiędzy miejscowościami Podmokle Wielkie i Podmokle Małe, który liczy 1300 m.

Intensywne zabiegi Burmistrza Babimostu doprowadziły do znalezienia partnera po stronie niemieckiej - Gminy Bad Muskau położonej w Saksonii, co umożliwiło złożenie wspólnego wniosku do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013. Po skomplikowanej procedurze weryfikacyjnej wniosek został przyjęty do realizacji.

W listopadzie 2012 roku rozpoczęły się roboty budowlane. W ich efekcie wybudowane zostały : ścieżka rowerowa o długości 3,7 km z Babimostu do Nowego Kramska i dalej z Kolesina do Janowca na odległości 900 metrów , z Babimostu do Podmokli Wielkich o długości 2,5 km , z Babimostu do Podmokli Małych odcinek 2,3 km oraz ścieżki w samym Babimoście przy ulicach Sulechowskiej, Leśnej i Dworcowej ok.2 km . Wybudowane ścieżki są szerokości 2,5m , obustronnie zamknięte krawężnikami. Do wykonania pozostała nam jeszcze ścieżka z Kolesina do Starego Kramska. Gmina Babimost jest niepodważalnym liderem w budowie ścieżek rowerowych w regionie. Realizacja tak dużych inwestycji bez wsparcia środkami zewnętrznymi nie była by możliwa, ponieważ koszt   zadania   wyniósł ponad 4.700.000,00 zł . W ramach tego projektu powstało 12 km ścieżek , co z wcześniej wykonanymi odcinkami daje ponad 23 kilometry tras bezpiecznych dla rowerzystów.

Uroczystość otwarcia ścieżek rowerowych spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Babimost a także osób z zewnątrz. Przybyli bowiem rowerzyści z Kargowej, Sulechowa, Zielonej Góry i innych ościennych miejscowości. Przed wyruszeniem w trasę rajdu, który był główną częścią tej uroczystości, wszyscy wcześniej zarejestrowani otrzymali pamiątkowe czapeczki, znaczki z herbem Babimostu oraz broszury turystyczne wraz z mapą ścieżek. Oczekiwanie na start umilała Strażacka Orkiestra Dęta z Babimostu, a uczestnicy rajdu, pod okiem artystów z Białorusi, Ukrainy, Rumunii i Polski malowali wspólny obraz upamiętniający to historyczne wydarzenie. Przed startem odbyło się także losowanie trzech kasków rowerowych, których szczęśliwymi posiadaczami stali się: Alina Kozubal, Dawid Kujawa i Stanisław Ambroży. Po wysłuchaniu okolicznościowych wystąpień Burmistrza Babimostu - Bernarda Radnego, Burmistrza Bad Muskau - Andreasa Bänder, Przewodniczącego Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego - Edwarda Fedko, przy dźwiękach hymnu Unii Europejskiej uczestnicy uroczystości wyruszyli szlakiem ścieżek rowerowych Gminy Babimost. Rajd prowadzili Burmistrzowie zaprzyjaźnionych gmin Babimostu i z Bad Muskau. Pamiątkowe zdjęcie uczestników wykonane zostało przed babimojskim ratuszem. Rowerzyści, których było blisko 330 przejechali ok. 40 km zatrzymując się po drodze na posiłki w Nowym Kramsku, Podmoklach Małych oraz nad jeziorem Liny. W Podmoklach Małych odbyła się miła uroczystość wręczenia Burmistrzowi Bernardowi Radnemu statuetki rowerzysty i medalu od Lubuskiego Związku Kolarskiego.

Projekt „Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.

Zapraszamy do galerii
05.10.2013-33

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK