UWAGA!!!

Z dniem 25 maja br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przybywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail, pod którymi można umawiać się na wizyty w urzędzie dostępny jest przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.

Mimo wznawiania bezpośredniej obsługi interesantów, urząd nadal zachęca mieszkańców gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP czy poczta tradycyjna. Nadal można umieszczać pisma/wnioski do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem urzędu.


sluby20


UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44.


 

!     !     !

 

koronawirus baner

 


1663 ASF


komunalka-info


Seminarium samorządowe w Bad Muskau

znaczki


W dniach 1 i 2 września 2013 roku w Bad Muskau odbyło się seminarium zatytułowane „Nasze drogi rowerowe - szansą na wsparcie rozwoju turystyki transgranicznej”. Na zaproszenie Pana Andreasa Bändera- Burmistrza Bad Muskau, udział w konferencji wzięła 25 -osobowa delegacja z Polski, w tym samorządowcy z gminy Babimost.
Seminarium połączone było z uroczystościami związanymi z 20. rocznicą powstania Fundacji na rzecz parku Księcia Pücklera oraz 190. rocznicą istnienia uzdrowiska w Bad Muskau.
Na uroczystym posiedzeniu Rady Miasta, w którym udział wzięły delegacje samorządowców z Bolkowa, Łęknicy, Powiatu Żarskiego oraz Babimostu zaprezentowano współpracę Bad Muskau z wymienionymi miejscowościami. Przedstawiono dotychczas zrealizowane prace w ramach partnerstwa polsko-niemieckiego.
Na zakończenie posiedzenia odczytany został list gratulacyjny skierowany przez Burmistrza Bernarda Radnego na ręce Andreasa Bändera- Burmistrza Bad Muskau.
W kolejnym dniu seminarium odbyły się wykłady na temat turystyki rowerowej i rozwoju uzdrowiska Bad Muskau, w kontekście współpracy z partnerami polskimi.
Dużo miejsca poświecono wspólnie realizowanej inwestycji, jaką jest budowa ścieżek rowerowych w Babimoście i Bad Muskau.
Projekt zatytułowany „Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.

Zapraszamy do galerii zdjęć

Foto-2

 

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK