UWAGA!!!

Z dniem 25 maja br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przybywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail, pod którymi można umawiać się na wizyty w urzędzie dostępny jest przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.

Mimo wznawiania bezpośredniej obsługi interesantów, urząd nadal zachęca mieszkańców gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP czy poczta tradycyjna. Nadal można umieszczać pisma/wnioski do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem urzędu.


sluby20


UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44.


 

!     !     !

 

koronawirus baner

 


1663 ASF


komunalka-info


Podpisanie umów w Urzędzie Marszałkowskim

15 lipca 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Burmistrz Babimostu wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisali umowę na „Budowę ścieżki rowerowej w Podmoklach Małych” w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Koszty kwalifikowane objęte umową wynoszą 255 708 zł, natomiast przyznano dofinansowanie w wysokości 166 080 zł, co stanowi 84 % kosztów kwalifikowanych netto.

Zadanie to obejmuje budowę ścieżki rowerowej od centrum wsi (od drogi z kostki betonowej w kierunku Zespołu Edukacyjnego) do końca zabudowań miejscowości (kierunek Laski). Nawierzchnia ścieżki będzie wykonana z kostki betonowej, a jej długość będzie liczyła 594 m. Termin realizacji niniejszej inwestycji przewidziany jest na maj 2014 r.

Podpisana została również umowa na „Budowę sieci wodociągowej magistralnej od stacji uzdatniania wody w Kolesinie do sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Kolesin, Stare Kramsko, Nowe Kramsko” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Koszty kwalifikowane objęte umową wynoszą 1 142 193,18 zł, natomiast przyznano dofinansowanie w wysokości 687 027 zł, co stanowi 78 % kosztów kwalifikowanych netto.

Inwestycja realizowana będzie w 2014 roku. Nowa sieć wodociągowa połączy miejscowości między sobą tj. Kolesin z Nowym Kramskiem oraz Starym Kramskiem. Nastąpi także połączenie z główną magistralą wodną łączącą Nowe Kramsko z Babimostem. Połączenie siecią wodociągową prawie wszystkich miejscowości naszej Gminy, zapewni bezpieczeństwo w dostarczeniu wody do poszczególnych posesji i domów. W roku 2014 powstanie także nowa hydrofornia w Kolesinie, która swoją wydajnością będzie taka sama jak ta w Babimoście. W razie awarii jednej z nich, to druga hydrofornia zapewni zaopatrzenie w wodę na cele bytowe dla całej Gminy.

Z chwilą uruchomienia nowej hydroforni wyłączone zostaną z użytkowania stare hydrofornie w Kolesinie i Starym Kramsku.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK