UWAGA!!!

Z dniem 25 maja br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przybywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail, pod którymi można umawiać się na wizyty w urzędzie dostępny jest przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.

Mimo wznawiania bezpośredniej obsługi interesantów, urząd nadal zachęca mieszkańców gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP czy poczta tradycyjna. Nadal można umieszczać pisma/wnioski do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem urzędu.


sluby20


UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44.


 

!     !     !

 

koronawirus baner

 


1663 ASF


komunalka-info


Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury

W dniu 01 października br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze została podpisana umowa pomiędzy Gminą Babimost a Samorządem Województwa Lubuskiego o dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście”.

Gmina Babimost w IV kwartale 2011r. złożyła wniosek na realizację powyższej inwestycji za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła z siedzibą w Kargowej, która pozytywnie zaopiniowała nasz wniosek.
Zadanie obejmuje wykonanie robót
rozbudowy, przebudowy i remontu istniejącego łącznika pomiędzy budynkiem GOK i kinem. Podstawowym elementem do wykonania będzie rozbudowa sali kawiarnianej, która obecnie ma powierzchnię 117,47m2, a po rozbudowie wynosić będzie 278m2 , czyli powierzchnia zwiększy się ponad dwukrotnie. Wykonane zostaną nowe toalety w holu kina, a także wymianie ulegnie instalacja centralnego ogrzewania, oraz zostanie ułożony nowy parkiet. Zamontowane zostanie nowe oświetlenie oraz instalacje wentylacyjne i wodociągowo-kanalizacyjne.

Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności obiektu.
Koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego wynosi ponad 473 tys. zł. Przyznane dofinansowanie z PROW to wartość 300.000,00zł.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy zamierzonej inwestycji.
Termin zakończenia realizacji inwestycji to koniec maja 2013 roku.

Zadanie to jest pierwszym z trzech planowanych zadań modernizacji tego obiektu.

PA032297


Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK