Zjazd Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Babimost

30.10.2021-1W dniu 30.10.2021 r. w sali bankietowej GOKu odbył się Zjazd Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Babimost. Uczestniczyli delegaci i przedstawiciele jednostek OSP z: Babimostu, Nowego Kramska, Podmokli Małych, Podmokli Wielkich i Starego Kramska. Wśród zaproszonych gości byli: członek Prezydium Zarządu Głównego OSP RP w Warszawie oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP RP województwa lubuskiego - dh Edward Fedko, komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze brygadier Piotr Jankowiecki oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Babimoście Tadeusz Maszewski.

Obrady prowadził członek Głównej Komisji Rewizyjnej OSP RP w Warszawie dh Andrzej Brachmański.

Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrali nowy Zarząd Gminny oraz delegatów na Zjazd Powiatowy.

Przez 30 lat prezesem Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych był dh Bernard Radny, a komendantem przez 15 lat był dh Ryszard Dajek, natomiast Adam Rakowski przez 15 lat był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Wyżej wymienieni druhowie zrezygnowali z kandydowania na funkcje do tej pory pełnione w Zarządzie Gminnym OSP RP w Babimoście.

Burmistrz Babimostu Bernard Radny serdecznie podziękował ustępującemu komendantowi gminnemu dh Ryszardowi Dajek za 15 lat współpracy na niwie strażackiej.

Delegaci pozytywnie zaopiniowali dh Szymona Srogę na komendanta Gminnego OSP.

Nowy zarząd OSP RP w Babimoście przedstawia się następująco:

- Zbigniew Pyzik - Prezes

- Wojciech Wachowiak – w-ce Prezes

- Stanisław Wieczorek – sekretarz

- Marzena Janowicz-Pyzik – skarbnik

- Adam Cholewa – członek

- Marcin Janeczek – członek

- Paweł Kubik – członek

- Andrzej Brachmański – członek

- Bernard Radny – członek

Komisja Rewizyjna:

- Damian Judt – przewodniczący

- Piotr Brambor - członek

- Krzysztof Wojtek - członek

- Mieczysław Kostera - członek

Ponadto wybrano delegatów i przedstawicieli na Zjazd Powiatowy OSP RP:

- Ryszard Dajek

- Zbigniew Pyzik

- Andrzej Brachmański

- Bernard Radny

- Wojciech Wachowiak

- Stanisław Wieczorek

- Marcin Janeczek

Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy z jednostkami OSP z naszej Gminy oraz z samorządem.

Zapraszamy do galerii

30.10.2021-6
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK