pomoc dla ukrainy


Ponadnormatywne opady deszczu

30.06.2021-9W dniu 30 czerwca 2021 r. nad naszym regionem wystąpiły intensywne opady deszczu. W ciągu kilkunastu godzin spadło około 65 litrów wody na 1m2. Ilości opadów w poszczególnych miejscowościach naszej gminy były znacznie zróżnicowane. Najwięcej opadów wystąpiło w Babimoście, Nowym Kramsku, Janowcu i Kolesinie.

Kanalizacja burzowa nie była w stanie przyjąć tak znacznej ilości wody. Do pomieszczeń w nieruchomościach niżej położonych wdarła się woda. Na wezwania mieszkańców odpowiedzieli strażacy z miejscowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, przystępując do wypompowywania wody z piwnic i pomieszczeń gospodarczych w Babimoście. Zalana była część jezdni ul. M. J. Piłsudskiego na odcinku od marketu delikatesy do ul. Gagarina. Po ustąpieniu opadów woda systematycznie opadała potwierdzając fakt, że kanalizacja burzowa jest sprawna, a studnie są systematycznie czyszczone. Na ul. Dworcowej (droga powiatowa) na wys. wjazdu do marketu zapadł się chodnik. Najtrudniejsza sytuacja okazała się w Nowym Kramsku w obrębie stawu przy ul. Chrobrego, który bardzo szybko się napełniał, a istniejąca kanalizacja burzowa w ul. Szkolnej odprowadzająca wodę opadową do stawu za cmentarzem i dalej w kierunku Portu Lotniczego nie była wstanie przyjąć tak wielkiej ilości wody. Mieszkańcy zagrożonych podtopieniem terenów wraz z sołtysem systematycznie oczyszczali kratki, aby woda mogła swobodnie spływać. Uszkodzeniu uległy także pobocza przy drodze powiatowej relacji Kolesin – Stare Kramsko, gdzie rwąca woda spowodowała głębokie wyrwy. Prosimy użytkowników drogi o bezpieczne korzystanie z ciągu komunikacyjnego oraz zwrócenie uwagi na ustawione tymczasowe zabezpieczenie powstałych ubytków w pasie drogowym do czasu wykonania odpowiednich napraw przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg. W wyniku nadmiernego nasączenia gruntu oraz podmytych korzeni w dniu 01.07.2021 r. na jezdnię upadło drzewo uniemożliwiając przejazd. W celu przywrócenia ruchu OSP z Nowego Kramska usunęło powalone drzewo. Gmina zakupiła 130 szt. worków dla mieszkańców najbardziej zagrożonych miejsc w Nowym Kramsku i Janowcu w celu zabezpieczenia nieruchomości oraz mienia przed ewentualnymi podobnymi zdarzeniami. Podczas intensywnych opadów do m. Janowiec zaczęła napływać woda z okolicznych, wyżej położonych gruntów podtapiając i częściowo zalewając cztery nieruchomości. Na pomoc naszym strażakom przybyły jednostki z OSP z Smolna Wielkiego i OSP Kargowa. Cztery jednostki wypompowywały wodę z posesji zabezpieczając budynki mieszkalne i gospodarcze przed zalaniem. Również w tym przypadku mieszkańcy nie czekali z założonymi rękami na rozwój dalszych wydarzeń tylko aktywnie włączyli się do akcji. Wg jednego z najstarszych mieszkańców Janowca poprzednia nawałnica o podobnej skali miała miejsce w 1954 r. Takich sytuacji, zdaniem mieszkańca, można byłoby uniknąć, gdyby nie zostały zaorane rowy w obrębie gruntów odprowadzających nadmiar wód opadowych do dwóch pobliskich stawów.

Zapraszamy do galerii

30.06.2021-9
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK