NSL baner

 


Komunikat dotyczący utrudnień w ruchu w związku z przebudową ulic Piłsudskiego i Sulechowskiej w Babimoście wraz z przebudową skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo.

Od dnia 15.03.2021 zostaną wprowadzone utrudnienia w ruchu w związku z przebudową dróg w Babimoście.

Inwestycja przewiduje przebudowę dróg od skrzyżowania Piłsudskiego – Kargowska – Wolsztyńska poprzez ul. Piłsudskiego i Sulechowską aż do ronda przy ulicy Sulechowskiej. Na całej długości przebudowywanych odcinków dróg wymieniana będzie nawierzchnia bitumiczna. W obrębie skrzyżowania (nowe rondo) ul. Piłsudskiego – ul. Kargowska – ul. Wolsztyńska zostanie wbudowana nowa nawierzchnia z kostki granitowej.

W pierwszym etapie zamknięte dla ruchu będą ulice Wolsztyńska i Kargowska przy skrzyżowaniu. Przejezdna będzie ulica Piłsudskiego.

Zwracamy się z prośbą o niepozostawianie pojazdów w strefie prowadzenia robót.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do nowej organizacji ruchu wprowadzonej na czas realizacji inwestycji.

Przepraszamy za utrudnienia.

utrudnienia-bieg-podkowy-2


!     !     !

koronawirus baner


INFORMACJA DOTYCZĄCA SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

Gmina Babimost włączyła się do realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19. Program ten jest kolejną fazą walki z pandemią koronawirusa tak, abyśmy wszyscy mieli szansę na szybki powrót do normalności.

Wykaz placówek wyznaczonych do szczepień zlokalizowanych na terenie naszej gminy dostępny jest na stronie rządowej pod linkiem:

www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#

Na terenie Gminy Babimost placówkami wyznaczonymi do szczepień są:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Gminny Ośrodek Zdrowia ul. Gagarina 18, 66-110 Babimost - tel. 516109788;

- Alexa-Med Agnieszka Jocz Gabinety Stomatologiczne Plac Powstańców Wielkopolskich 9, 66-110 Babimost - tel. 724101212;

- Centrum Medyczne Topmed Filia Babimost ul. Wolsztyńska 30, 66-110 Babimost - tel. 887199919.

Rejestracji można dokonać także pod numerem infolinii 989 oraz za pośrednictwem portalu Pacjent.gov.pl

Gmina Babimostu zachęca mieszkańców do poddania się szczepieniom. Urząd zapewnia możliwość skorzystania z transportu do punktu szczepień na terenie gminy osobom, które nie mają możliwości we własnym zakresie dojechać na szczepienia. O tym fakcie należy poinformować koordynatora ds. szczepień w Gminie Babimost pod nr tel. 683513873 lub 669070400. Koordynatorem realizacji zadania jest Pan Mirosław Dec.

Urząd Miejski w Babimoście informuje o podjęciu zadania dowozu osób niepełnosprawnych oraz tych, którzy mają trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień. Transport ww. osób jest bezpłatny i jest realizowany na terenie Gminy Babimost. Zapotrzebowanie na dowóz do punktu szczepień proszę zgłaszać z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, tak abyśmy mogli skutecznie zrealizować to zadanie.

 

szczepimysie1 szczepimysie2


1663 ASF


Przekazanie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego i oddanie do użytku przebudowanych odcinków dróg w Nowym Kramsku

11.12.2019-82W dniu 11.12.2019 r. odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Kramsku oraz otwarcie przebudowanych dróg gminnych tj. ul. Kopernika, Polna i Łąkowa w Nowym Kramsku.

W uroczystości wziął udział Burmistrz Babimostu Bernard Radny wraz ze swoim zastępcą, Sekretarzem i Skarbnikiem oraz Wojewoda Lubuski Wojciech Perczak, Członek Zarządu WFOŚIGW w Zielonej Górze Piotr Bartczak, Z-ca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Lesław Gliński, Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Piotr Jankowiecki, Wiceprezes Powiatowy ZOSP RP Dariusz Wróblewski, dowódca jednostki ratowniczo – gaśniczej w Sulechowie kap. Mirosław Pacyna, Komendant Gminny ZOSP RP – Ryszard Dajek, radni Rady Miejskiej w Babimoście z przewodniczącym Tadeuszem Maszewskim na czele, przedstawiciele z Jednostek OSP: Babimost, Podmokle Małe, Stare Kramsko i zgromadzeni mieszkańcy Nowego Kramska.

Uroczystego przekazania samochodu dokonali Burmistrz Babimostu, Wojewoda Lubuski, Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, członek zarządu WFOŚIGW w Zielonej Górze Piotr Bartczak, przekazując druhowi Karolowi Tomiakowi oraz druhowi Markowi Fabisiowi kluczyki i dowód rejestracyjny do nowego wozu strażackiego. Poświęcenia samochodu dokonał proboszcz ks. kanonik Waldemar Sołtysiak.

Samochód, który został przekazany dla OSP Nowe Kramsko to MAN 13.290 w wersji średniej uterenowionej z napędem 4x4 i kabiną załogową 6-cio osobową z zabudową klasyczną metalową wraz z elementami kompozytowymi. Zbiornik wody i środka pianotwórczego wynoszą odpowiednio 3000 oraz 300 litrów, do podawania wody wykorzystana dwuzakresowa pompa firmy HMT o wydajności nominalnej 2960 dm3 /min – 8 bar, 470 dm3/min - 40 bar. Kabina brygadowa i zabudowa wykonana przez firmę MOTO TRUCK z Kielc.

Zakup pojazdu został zrealizowany w ramach porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Wartość zadania wyniosła - 782 280,00zł.

Środki NFOŚiGW / WFOSiGW –380 000 zł.

Dotacja budżetowa z KG PSP dla jednostek OSP – 120 000zł.

Środki z firm ubezpieczeniowych – 10 000,00

Środki własne Gminy Babimost - 272 280 zł.

Po uroczystości przekazania nowego wozu ratowniczo-gaśniczego, zgromadzeni udali się na ulicę Kopernika, gdzie nastąpiło otwarcie przebudowanych dróg. W przecięciu wstęgi udział wzięli: Burmistrz Babimostu - Bernard Radny, Wojewoda Lubuski - Wojciech Perczak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Babimoście – Tadeusz Maszewski, przedstawiciel wykonawcy robót – Krystyna Harunowicz oraz sołtys Nowego Kramska – Józef Wachowski.

Wartość inwestycji to 3 056 734,18 brutto. Zadanie dofinansowane zostało z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 348 411 zł. Realizacja zadania zakładała przebudowę odcinków dróg gminnych o numerach 000120F, 000118F oraz 000119F(odcinki ul. Łąkowej, Polnej i Kopernika w Nowym Kramsku) tj: przebudowa jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, pasa zieleni (pobocza) oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowanych zostało 5 skrzyżowań. Trzy skrzyżowania z drogami gminnymi i dwa połączenia z drogą wojewódzką nr 304.

W ramach realizacji zadania wykonana została sieć kanalizacji deszczowej o długości 631m, oświetlenie uliczne o długości 667 m oraz ustawionych będzie 32 kpl. słupów oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi oprawami LEDOWYMI.

Łącznie przebudowane zostały odcinki dróg o długości 931 mb. Wykonawcą robót był Zakład Budowlany, Roboty Drogowe Bronisław Pyszkowski.

Zapraszamy do galerii

11.12.2019-77
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK