pomoc dla ukrainy


Przekazanie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego i oddanie do użytku przebudowanych odcinków dróg w Nowym Kramsku

11.12.2019-82W dniu 11.12.2019 r. odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Kramsku oraz otwarcie przebudowanych dróg gminnych tj. ul. Kopernika, Polna i Łąkowa w Nowym Kramsku.

W uroczystości wziął udział Burmistrz Babimostu Bernard Radny wraz ze swoim zastępcą, Sekretarzem i Skarbnikiem oraz Wojewoda Lubuski Wojciech Perczak, Członek Zarządu WFOŚIGW w Zielonej Górze Piotr Bartczak, Z-ca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Lesław Gliński, Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Piotr Jankowiecki, Wiceprezes Powiatowy ZOSP RP Dariusz Wróblewski, dowódca jednostki ratowniczo – gaśniczej w Sulechowie kap. Mirosław Pacyna, Komendant Gminny ZOSP RP – Ryszard Dajek, radni Rady Miejskiej w Babimoście z przewodniczącym Tadeuszem Maszewskim na czele, przedstawiciele z Jednostek OSP: Babimost, Podmokle Małe, Stare Kramsko i zgromadzeni mieszkańcy Nowego Kramska.

Uroczystego przekazania samochodu dokonali Burmistrz Babimostu, Wojewoda Lubuski, Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, członek zarządu WFOŚIGW w Zielonej Górze Piotr Bartczak, przekazując druhowi Karolowi Tomiakowi oraz druhowi Markowi Fabisiowi kluczyki i dowód rejestracyjny do nowego wozu strażackiego. Poświęcenia samochodu dokonał proboszcz ks. kanonik Waldemar Sołtysiak.

Samochód, który został przekazany dla OSP Nowe Kramsko to MAN 13.290 w wersji średniej uterenowionej z napędem 4x4 i kabiną załogową 6-cio osobową z zabudową klasyczną metalową wraz z elementami kompozytowymi. Zbiornik wody i środka pianotwórczego wynoszą odpowiednio 3000 oraz 300 litrów, do podawania wody wykorzystana dwuzakresowa pompa firmy HMT o wydajności nominalnej 2960 dm3 /min – 8 bar, 470 dm3/min - 40 bar. Kabina brygadowa i zabudowa wykonana przez firmę MOTO TRUCK z Kielc.

Zakup pojazdu został zrealizowany w ramach porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Wartość zadania wyniosła - 782 280,00zł.

Środki NFOŚiGW / WFOSiGW –380 000 zł.

Dotacja budżetowa z KG PSP dla jednostek OSP – 120 000zł.

Środki z firm ubezpieczeniowych – 10 000,00

Środki własne Gminy Babimost - 272 280 zł.

Po uroczystości przekazania nowego wozu ratowniczo-gaśniczego, zgromadzeni udali się na ulicę Kopernika, gdzie nastąpiło otwarcie przebudowanych dróg. W przecięciu wstęgi udział wzięli: Burmistrz Babimostu - Bernard Radny, Wojewoda Lubuski - Wojciech Perczak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Babimoście – Tadeusz Maszewski, przedstawiciel wykonawcy robót – Krystyna Harunowicz oraz sołtys Nowego Kramska – Józef Wachowski.

Wartość inwestycji to 3 056 734,18 brutto. Zadanie dofinansowane zostało z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 348 411 zł. Realizacja zadania zakładała przebudowę odcinków dróg gminnych o numerach 000120F, 000118F oraz 000119F(odcinki ul. Łąkowej, Polnej i Kopernika w Nowym Kramsku) tj: przebudowa jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, pasa zieleni (pobocza) oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowanych zostało 5 skrzyżowań. Trzy skrzyżowania z drogami gminnymi i dwa połączenia z drogą wojewódzką nr 304.

W ramach realizacji zadania wykonana została sieć kanalizacji deszczowej o długości 631m, oświetlenie uliczne o długości 667 m oraz ustawionych będzie 32 kpl. słupów oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi oprawami LEDOWYMI.

Łącznie przebudowane zostały odcinki dróg o długości 931 mb. Wykonawcą robót był Zakład Budowlany, Roboty Drogowe Bronisław Pyszkowski.

Zapraszamy do galerii

11.12.2019-77
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK