W związku z ponownym głosowaniem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 10 lipca 2020 r. biuro USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych będzie przyjmowało tylko i wyłącznie w sprawie wyborów i zgłoszenia zgonu.


TARGOWISKO MIEJSKIE – PRZYPOMNIENIE !!!

W związku z faktem nieprzestrzegania na targowisku miejskim w Babimoście zasad bezpieczeństwa określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów. (maseczki, rękawiczki, odległości), Zarządca targowiska informuje, że jeśli taka sytuacja nadal będzie miała miejsce, targowisko zostanie zamknięte do odwołania.

Przypominamy o obowiązujących przepisach:

WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW W PUNKTACH HANDLOWYCH

Sprzedający muszą zastosować się do wymogów bezpieczeństwa wynikających z rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii dotyczących:

• zachowania limitu osób (4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży z wyłączeniem osób stanowiących jego obsługę);

• zapewnienia rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk;

• dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego w godzinach jego otwarcia;

• zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki;

• lub zakrywania ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli stanowisko kasowe lub miejsce prowadzenia sprzedaży jest oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

WYMAGANIA DLA KLIENTÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO

Klienci robiący zakupy na Targowisku Miejskim zobowiązani są do:

• zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy kupującymi – co najmniej 1,5 metra;

• stosowania rękawiczek jednorazowych podczas zakupów;

• zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki;

• zachowania limitu osób (4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży).


UWAGA!!!

Z dniem 25 maja br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przybywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail, pod którymi można umawiać się na wizyty w urzędzie dostępny jest przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.

Mimo wznawiania bezpośredniej obsługi interesantów, urząd nadal zachęca mieszkańców gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP czy poczta tradycyjna. Nadal można umieszczać pisma/wnioski do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem urzędu.


sluby20


UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44.


 

!     !     !

 

koronawirus baner

 


1663 ASF


komunalka-info


Jubileusz Jedności Podmokle

11.08.2019-2Dnia 11 sierpnia (w niedzielę), na boisku sportowym w Podmoklach Wielkich odbyła się uroczystość związana z 90- leciem powstania Ludowego Zespołu Sportowego „Jedność Podmokle”. Na tą uroczystość sportową przybyło wielu mieszkańców naszej Gminy.

Z zaproszonych osób udział wzięli również:

- Bogusław Wontor – Prezes Lubuskiej Federacji Sportu,

- Robert Skowron – Prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej,

- Tadeusz Pająk - Wicestarosta Zielonogórski,

ponadto Burmistrz – Bernard Radny, jego Zastępca, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, a także przedstawiciele Rady Miejskiej, placówek samorządowych, zakładów pracy, sołectw a przede wszystkim byli piłkarze i obecni piłkarze klubu.
Z okazji jubileuszu 90-lecia klubu „Jedność Podmokle”, Polski Związek Piłki Nożnej przyznał odznaczenia za zasługi:

- srebrną odznakę dla Bronisława Świtały

- brązową odznakę dla Czesława Śmiałka, Bogdana Modrzyka i Bernarda Radnego.

Również Lubuski Związek Piłki Nożnej przyznał odznaczenia, i tak:

- złotą odznakę otrzymał Stanisław Groszek i Michał Piwecki

- srebrną odznakę otrzymali Łucjan Gról, Stanisław Radny, Eugeniusz Richter, Marek Piątyszek, Paweł Lewandowski, Tomasz Kandulski. Odznaki Srebrne otrzymali również nieobecni na uroczystości: Franciszek Szymański i Krzysztof Wojtek. Wyróżnienie od Burmistrza Babimostu otrzymał Andrzej Janeczek, zawodnik który swoją karierę piłkarską rozpoczynał w Jedności Podmokle.

W części oficjalnej pokaz akrobatyczny przedstawiły dzieci z klubu UKS „Olimp” z Podmokli Małych. Z okazji 90-lecia klubu z płyty boiska wypuszczono do lotu 90 gołębi, aby rozgłosiły po okolicy miłą wiadomość o trwającej uroczystości. Hodowcą gołębi jest Pan Zbigniew Woga z Nądni. Uroczystość uświetniła Strażacka Orkiestra Dęta z Babimostu. Następnie odbył się turniej piłkarski, w którym wzięły udział trzy najstarsze drużyny z województwa Lubuskiego tj: „Sokół” Dąbrówka, „Polonia” Nowe Kramsko oraz „Jedność Podmokle”. Przed wojną drużyny walczyły o szklany but napełniony piwem, które zwycięska drużyna wypijała na oczach publiczności. Teraz drużyny grały o złote buty różniące się wielkością. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna „Sokół” Dąbrówka Wlkp. Drugie „Polonia” Nowe Kramsko, trzecie „Jedność Podmokle”.
Wieczorem w sali wiejskiej odbyło się spotkanie wielopokoleniowe piłkarzy Jedności Podmokle.

Historia Klubu „Jedność Podmokle” umieszczona zostanie w najbliższym wydaniu Biuletynu Informacyjnego.

Zapraszamy do galerii

11.08.2019-1
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK