UWAGA!!!

Z dniem 25 maja br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przybywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail, pod którymi można umawiać się na wizyty w urzędzie dostępny jest przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.

Mimo wznawiania bezpośredniej obsługi interesantów, urząd nadal zachęca mieszkańców gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP czy poczta tradycyjna. Nadal można umieszczać pisma/wnioski do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem urzędu.


sluby20


UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44.


 

!     !     !

 

koronawirus baner

 


1663 ASF


komunalka-info


Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Podmoklach Małych w okresie od1 października 2017 do 31 marca 2018 roku. Celem modelu „AWK” będzie prowadzenie w środowisku lokalnym działań na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych w oparciu o zasoby i potencjał szkoły w Podmoklach Małych.

Oferta AWK skierowana jest do osób dorosłych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 130 osób zamieszkujących w Gminie Babimost. Kursy będą odbywały sie w trybie weekendowym w szkole w Podmoklach Małych. W ofercie LOWE uwzględniono szkolenia /kursy umożliwiające nabycie i podniesienie kwalifikacji zawodowych istotnych na lokalnym rynku pracy. Kursy realizowane w ramach projektu są dla mieszkańców bezpłatne.

Oferta LOWE w Podmoklach Małych

 1. Warsztaty komunikacji interpersonalnej
 2. Kurs języka angielskiego
 3. Kurs języka niemieckiego
 4. Kurs języka polskiego jako języka obcego
 5. Warsztaty dla rodziców -rozwijanie kompetencji rodzicielskich
 6. Coaching indywidualny dla rodziców
 7. Kurs operatora koparko-ładowarki
 8. Kurs kierowcy wózka jezdniowego
 9. Kurs pilarza
 10. Kurs spawacza TIG MAG MMA
 11. Kurs operatora przecinarki do nawierzchni dróg
 12. Kurs operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych
 13. Kurs tapicera
 14. Kurs obsługi kasy fiskalnej
 15. Kurs podologiczny
 16. Zajęcia kulturalne i sportowe dla seniorów Klubu Aktywnego Seniora

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

LOWE

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK